6.12.22

Erehdyksestä johtunut lyijyvalkoisen syöttö eläimille tehnyt tuhoisaa jälkeä Tyrnävällä.

Ilkka 16, 20.1.1928

Myrkytyksen johdosta täytynyt jo teurastaa 12 arvokasta lehmää, kantakirjasonni ja 2 vasikkaa. Lisäksi on 5 eläintä sairaalta, jotka tullevat myöskin lopetettaviksi. - Lyijyvalkoista sekaantunut kaupassa liitujauhoihin.

Tyrnävältä ilmoitettiin Liitolle seuraavaa:

Viikon päivät oli eräissä taloissa sairastunut eläimiä tuntemattomaan tautiin, josta on ollut nyt sangen tuhoisat seuraukset. Maanviljelijä Juho Pakosella on se johtanut siihen, että tähän mennessä on talon karjasta täytynyt teurastaa 11 lehmää, joista 5 on LSK-kantakirjaeläimiä. Kaksi viikkoa sitten täytyi vielä teurastaa talon LSK-kantakirjaan merkitty sonni. Lisäksi on talon karjasta sairaana 2 lehmää. Samanlaista tautia on myös ilmennyt maanvilj. Antti Paasosen karjassa, josta kaksi vasikkaa on teurastettu. Maanviljelijä likka Korkalan karjasta on taudin uhriksi joutunut 2 lehmää, joista toinen on täytynyt teurastaa. Yliviitalassa Matti Markuksella on sairaana 1 sonni ja 1 lammas. Teurastettavaksi on siis joutunut 15 eläintä, joista 12 lehmää, 1 kantakirjasonni ja 2 vasikkaa. Sairaana on edelleen 5 eläintä, nim. 3 lehmää, 1 sonni ja 1 lammas.

Tämän näin tuhoisaksi käyneen taudin alkusyyksi on ilmennyt sangen ikävä ja harvinainen erehdys. Eläimille on jokaisessa näissä taloissa annettu rehukalkin yhteydessä liitujauhoa. Nyttemmin on kustakin talosta otetun liitujauhonäytteen piirieläinlääkäri kemiallisesti tutkinut ja todennutkin olevan lyijyvalkoista, minkä vaikutuksesta eläimet ovat saaneet lyijymyrkytyksen edelläkerrotuin tuhoisin seurauksin. Liitujauhoa ovat karjanomistajat ostaneet eräästä kaupasta, mutta jonkin käsittämättömän erehdyksen kautta ovatkin ostajat saaneet lyijyvalkoista.

Tapauksesta aiheutuneet vahingot eivät ole aivan vähäiset, etenkin kun teurastettujen eläinten joukossa on useita arvokkaita kantakirjaeläimiä eikä kenenkään eläimet ole vakuutettuja, Lihat kuuluvat kelpaavan syötäväksi, sillä myrkky on vaikuttanut vain sisuksiin. Erittäin suuri on mv. Pakosta kohdannut vahinko.

Joku vuosi sitten oli hänen hävitettävä lähes 40 eläintä käi sittävä karja tuberkuloosin tähden ja nyt joutui tilalle hankitusta karjasta suuri osa jälleen teurastettavaksi.

Ei kommentteja :