14.12.22

Nytt blekningssalt för tvätt.

Industri-vännen 12A, 1.6.1890

För att få bomulls- och linnevaror fort blekta, sedan de tvättats läggas de i ett bad bestående af ½ kilogram kaliumclorat i 50 kilogram vatten, och hvilket bad gjorts surt med renad saltsyra, så att dess reaktion på lakmuspapper är tydlig, d. v. s. färgar det blå lakmuspapperets färg till rödt genast vid indoppningen (den röda färgen får dock ej blifva allt för högröd). I detta bad som hålles vid en temperatur af 37.5—39,5 Cels. nedläggas kläderna i en ½ procentig lösning af borax i vatten. Sedan syrorna genom detta senare bad neutralicerats sköljas tvättsakerna upprepade gånger med flodvatten samt hängas upp till torkning. På detta sätt behandlade tyger blifva bländande hvita och erhålla, utan att växttråden på minsta sätt förstöres, stor mjukhet och smidighet. Dessutom kan ett dylikt clorbad förnyas med samma lösning, om man blott tillsätter behöflig mängd kaliumclorat och värmer upp vätskan genom inledning af varm vattenånga uti henne.
— (Polyt. Not. bl.)

Ei kommentteja :