25.8.08

Turkkilaisten mattojen walmistus Suomessa.

Päivän Uutiset 28, 3.2.1888

Senaatti on wärjäri M. Rynén'ille käsityörahastosta myöntänyt 8,000 mk:n lainan sekä senaatin käytäntörahoista 4,000 mk:n awun kutomis- ja wärjäystehtaan perustamiseksi turkkilaisten mattojen walmistusta warten. Sitä paitsi on hra Rynén'ille kolmen wuoden ajaksi myönnetty wuodessa 1,000 markkaa kotiteollisuusrahoista, jota wastaan hra Rynén on welwollinen antamaan wiidelle oppilaalle opetusta taidostaan.
(Hbl.)

Ei kommentteja :