24.8.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 11. Kalkki.

Oulun Wiikko-Sanomia 51, 24.12.1852

On eräs mineraali, joka tawataan ei ainoastansa maassa kalkkikiwissä ja wuorissa, mutta myös yleisesti koko eläin- ja kaswain-piirissä. Eläinten luissa, näkin kengissä, simpukkain ja munan kuorissa j. n. e. on paljo kalkkia. Kalkkikiwiä poltetaan tulessa, ja kun niille sitte waletaan wettä, murenewat ne jauhoksi. Kalkkia kaiwataan muuraustöihin ja muihinkin tarpeisiin.

Ei kommentteja :