20.8.08

Till salu finnes (ilmoitus, mainos)


Helsingfors Tidningar 66, 18.8.1832

Ingredienser till färgning af Chromgult, på tyg eller garn, en wacker och mot solens werkan alldeles oföränderlig gul färg, hemte tryckt omständelig beskrifning på färgningssättet hos C. Appelgrén, å Universitets Apotheket.

Ei kommentteja :