27.8.08

Sätt att erfara, om bomull finnes inblandad uti linnelärft.

Wiborg 21, 17.3.1857

D? Elsner uppgifver följande förfarande: ½ lod krapp (roten af rubia tinctorum och peregrinus), raspad och inlagd uti en flaska, öfvergjutes med 6 lod alkohol af 91 procent Tralles och lenmas att stå 21 timmar i vanlig temperatur, omskakas derunder ofta och filtreras genom hvitt läskpapper. Den klara, brungula vätskan för varas på korkad flaska. Då en lapp rent linnelärft doppas i denna vätska, antager dev efter 1/8 à %frac14; timmos förlopp en likformig, oren orangeröd färg, rent bomullslärft [---] deremot af samma tinctur en jemn guli färg. - Finnes nu både bomulls och lingarn inblandadt uti väfven, så blir den i förhallande dertill: orangeröd- och gul-spräcklig. Om en till undersökning heslämd lapp upprispas på både rännings och inslags sidorna, så att der bildas ungefär halftums eller kortare fransar, så utfaller färgskillnaden ännu tydligare, om lärftet består af bomulls- och linnegarn. Att detta prof gäller hvitt ofärgadt lärft är tydligt.
B.

Ei kommentteja :