7.1.22

Yleisön osasto. "Suomen lippu".

Turun Lehti 40, 5.4.1917

*) Ohimennen mainittakoon, että ylioppilaskunnat owat - aiwan oikein - ottaneet wäreikseen maatuntansa waakunan wärit. Siten esim. uusmaalaiset kantawat siniwalkoista nauhaa, koska Uudenmaan waakunan wärit owat sininen ja walkonen! - "Almanack de Gothassa", suuressa kaikkia maita koskewassa waltiollisessa kalenterissa, oli ennen mainittuna, että Suomen wärit oliwat "punanen ja keltainen". kunnes muutamia wuosikymmeniä takaperin Wenäjän Suomen itsenäisyyttä wastustawat mahtimiehet saiwat tuon tiedon poistetuksi kyseessä olewasta kalenterista!Pari sanaa hra "P. W. W:lle" U. Suomettaressa,
"Suomen lipusta" eli siitä, minkälainen Suomen lipun tulisi olla, löytyy nyt piskiä kirjoituksia sanomalehdissä, erittäinkin pääkaupungin lehdissä. Riidellään siitä, mitkä wärit owat Suomen wärejä. Moni etewä asiantuntija on lausunut sen painawan sanan, että maan wärit owat ne wärit, jotka owat pääwärejä sen maan waakunassa. Suomen waakunassa, sanowat he, on keltanen leijona punaisessa kilwessä - siis Suomen wärit owat punanen ja keltanen.*) Näitä wärejä kuitenkin muutamat kammoksuwat etupäässä ne, jotka käyttiwät siniwalkoista lippua silloin, kun "porwarilliset" kansalaiset jakautuiwat kahteen ryhmään: suomettarelaiset ja perustuslailliset, jolloin wiimeksimainitut kannattiwat Suomen waakunan ja siis Suomen maan ikiwanhoja wärejä: punasta ja keltaista!

Maanantaisessa U. Suomettaressaa eräs nimimerkki "P. W. W." puolustaa sinistä ja walkoista Suomen wäreiksi otettawaksi hywin kummallisella tawalla, hän näet sanoo: "Ja sitten punanen ja keltanen yhdessä! Eiwätkö ne ole selwät Ruotsin wärit, joskin wähän toisessa muodossa." Hhwa herra "P. W. W.", Ruotsin wärit owat sininen ja keltanen! Kun te sanotte että punanen ja keltanen owat selwät Ruotsin wärit, joskin wähän toisessa muodossa, niin punanen on teidän silmissänne sama kuin sininen. Muita kun te waaditte Suomen wäriksi sinisen ja walkosen, niin woi siitä wäriyhdistyksestä sanoa yhtäsuurella syyllä kuin puna-keltaisestakin, että ne owat "selwät Ruotsin wärit, joskin wähän toisessa muodossa"! Sillä onhan yhdistemässä sini-walkonen toinen wäri, nimittäin sininen. Ruotsin wärejä - samoin kuin yhdistelmässä puna-keltanen myöskin toinen, keltanen, on Ruotsin wärejä. Jos yhdistelmä siniwalkonen on suuremmassa määrin kuin puna-keltanen Ruotsin wärejä, koska walkonen (joka ei ole mikään wäri lainkaan) pian likaiseksi tultuaan näyttää kellertäwältä. Kun te hra "P. W. W." puollatte Suomen wäreiksi yhdistelmää sini-walkonen sillä perusteella, että yhdistelmä punakeltanen on Ruotsin wärejä, niin te olette - sekä puoluesokea että wärisokea!

- Äksä.

Ei kommentteja :