8.1.22

Sinisen woittokulku.

Tampereen Sanomat 106, 10.5.1912

Muu'an Lontoon kirjeenwaihtaja kuwailee sinisen wärin woittokulkua sikäläisessä muotimaailmassa, miten joku [-]kappale tällä alalla pienestä sinapinsiemenestä tuossa tuokiossa paisuu kaikki warjostawaksi puuksi. Kuitenkin sillä edellytyksellä, että sinapinsiemen on kylwetty otolliseen maaperään.

Lontoon kewätkausi alkaa Wappuna. Tänä wuonna se alkoi taiwahan merkeissä. Silloin näet sininen wäri otettiin käytäntöön muodikkaimpana.

Tämä wäri ilmestyi ensi kerran julkisuuteen kuningattaren puwussa, kun hän tässä muutamana päiwänä kuninkaan seurassa palasi maalta kaupunkiin. Hänellä oli tummansininen käwelypuku, siinä waaleansininen kaulus, tummansininen hattu waaleansinisine somisteineen ja taiwaansininen päiwänwarjostin.

Muodin opinkappaleilla on ihmeellinen waikutus lontoolaisiin. Jo saman päiwän iltapuoiella, kun mainittu wäri oli hienoksi hywäksytty, oliwat suurten waatetusliikkeiden näyteikkunat täynnään sinistä. Sukat, paidat, kaulaliinat, puwut ja hatut, wieläpä kaikista sisimmätkin waatekappaleet oliwat sinisiä eri wiwahduksineen. Hansikkaiden ja käsineitten, yksinpä kenkienkin oli täytynyt alistua uuteen muotiwäriin.

Seuraawana päiwänä oliwat naisten hatut walmiina. Matalakupuiset, leweälieriset hatut somistettuina waaleansinisellä sametilla tai silkillä walkoisine palleroineen ylwästeliwät ylimpinä. Niin, wieläpä herrainkin korkeiden hattujen täytyi olla sinisiä - tai oikeammin: oli tehty yritys siihen suuntaan.

Kirjeenwaihtaja oli tawannut Bondstreetilla kolme gentlemannia, joilla oli waaleansiniset silkkisilinterit, tummansiniset sewiottipuwut, waaleansiniset kaulaliinat ja samanwäriset sukat. Heillä näytti kuitenkin olewan wain naurua herättäwä menestys, kun he heilutellen niinikään waaleansinisiä keppejään liikkuiwat tungoksessa, edustaen muodin marttyyreja. Arwatenkin oliwat he jonkun liikkeen waatettamia, joka tahtoi oikein silminnähtäwästi uuden muotiwärin tuloa allewiiwata. Kaikissa tapauksissa on olkihattuihin ilmestynyt siniset nauhat, waikkakin nuo kolme gentlemannia jäanewät yksikseen sinisine silintereineen.

Paperimarkkinoihin on uusi muoti oitis wärinsä painanut. Waaleansininen kirjepaperi samanwärisine kuorineen on nyt wälttämättömyys, ja se joka tahtuu oikein tarkasti aikaansa seurata, kiinnittää kirjeeseensä pennyn postimerkin asemasta kahden ja puolen pennyn merkin senwuoksi, että tämäkin on sininen.

Taiwahan sinisen wärin asema on nyt turwattu.

Mutta miten käy silmien - nimittäin ruskeitten...

- Wuokko

Ei kommentteja :