9.1.22

Petroleumia liian sakean painomusteen pehmittäjänä

Suomen kirjapainolehti 3, 30.3.1893

Petroleumia liian sakean painomusteen pehmittäjänä on ruvettu yleisemmin käyttämään ulkomaan kirjapainoissa. Kun sanomalehtien ja ilmoituslakaattien painamiseen käytetyn värin täytyy olla nopeasti kuivavaa ja samalla huokeahintaista, on musteeseen ruvettu sekoittamaan huokeampia, hartsimaisia kuivatusaineita. Näillä musteilla on tavallisesti se vika että niihin sekoitettu hartsi imee paperin vormuun, josta se ei repimättä erkane. [--]pivän musteen voipi kuitenkin parantaa sekoittamalla siihen petroleumia niin paljon että muste tulee juoksevaksi. Petroleumissa liukenevat hartsimaisetkin aineet ja sekoittuvat paremmin musteeseen. Painettaessa tasoittuu muste helposti eikä ole entisestään huonontunut ja paperi erkanee helposti vormusta. Jos tahdotaan täten sekoitetulla värillä painetuista sanomalehdistä poistaa vastenmielisen petroleumin hajun, on musteeseen sekoitettava muutamia tippoja salisylhappoa. Hienompiakin värilajeja voipi hätätilassa petroleumilla pehmittää, mutta petroleumia on niissä varovasti käytettävä, sillä jos parempi muste sekoitetaan niin paljon että se tulee helposti juoksevaksi, ilmestyy painokseen muutaman päivän kuluttua keltasia raantoja.

Ei kommentteja :