2.1.22

Nahanvärjäyskurssit Freibergin Nahkurikoulussa.

Suomen nahka- ja kenkäteollisuus 2, 1928

Saksan Nahkurikoulussa, Freibergissä, pannaan ensi keväänä 30 p:stä huhtikuuta 19 p:ään toukokuuta, siis 3 viikkoa, kestävät nahanvärjäyskurssit, jotka ovat laatuaan ensimäiset. Tähän asti on tällaisia kursseja antaneet väritehtaat, käyttäen niitä samalla reklaaminaan, tahi yleiset värjärikoulut, jolloin pääpaino on pantu kangasvärjäykseen ja vain ohimennen puhuttu nahan värjäyksestä.

Kun nyt erikoisammattioppilaitos toimeenpanee tällaiset kurssit, toivotaan niihin runsaasti osanottajia. Kursseilla tullaan pitämään luentoja väriaineista ja värjäyksessä tarvittavista apuaineista, värjäykseen sopivista nahkalaaduista, yleisestä väriopista sekä nahanvärjäyksessä esiintyvistä vioista ja miten niitä on vältettävä. Luentojen ohessa tullaan äskettäin valmistuneessa värjäyslaboratooriossa kokeilemaan eri nahkalaatujen värjäyksessä, jolloin kursseihin osanottajat saavat itse käytännössä tutustua siihen.

Osanottomaksu ulkolaisilta osanottajilta on 150 Saksan markkaa, joka, kun se tarvitaan erilaisten nahkalaatujen ja värien sekä apuaineiden hankkimiseen, on etukäteen kursseihin ilmoittautumisen ohessa lähetettävä osoitteella: An die Direktion der Deutschen Gerberschule, Freiberg, Sa.

Ei kommentteja :