12.5.08

Wid Äbo kemiska- och frökontrollftation...

Åbo Underrättelser 65, 7.3.1888

Wid Äbo kemiska- och frökontrollftation undersöktes under februari mänad 21 föremål, hwilka pröfwats på arsenik: 13 tapeter, 4 täcktyg, 3 garnprof och 1 bolsterwar; af dessa anträffades endast ett täckning innehållande arsenik i betydlig mängd, 5 stycken undersökta fläsk, woro utan anmärkning.
I början af mänaden undersöktes åtskilliga mjölkprof.
Ett wattenprof, taget från en brunn å arbetarebostädernas tomt wid hörnet mellan Biskops- och Fabriksgatorna.

Ei kommentteja :