2.5.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 10. Krappi (turkinpuna).


Oulun Wiikko-Sanomia 8, 26.2.1853

Saadaan krappiheinän (Rubia tinctorum) juurista. Se kaswaa wiljelemättäkin etelä-Euroopassa ja itäisillä mailla, pienillä keltaisilla, monilehtisillä kukilla ja mustilla marjoilla, mutta wiljeltynä tawataan sitä sekä muualla, että erittäinkin Hollannissa ja kaswaa hywällä maalla miehen pään korkuiseksi. Juuret 3: tahi 4: wuoden wanhana puhdistetaan mullasta ja kuoristansa ja owat sitten walmiit wäriaineeksi, joka ei lähde waatteesta. Kaikki turkin punaiset langat painetaan krapilla.

Ei kommentteja :