2.5.08

Suurin säästö. (Mainos)


Aura 236, 9.10.1888

Suurin säästö, jonka woi tehdä on, ettei hylkää päällystakkiansa, kappaansa, pukuansa y.m. olkoonpa se kuinka likainen ja wanha, sillä kangas woi wielä olla wahwaa ja hywää, waan lähettää sen J. K. Forsellin Wärjäyslaitokseen Turussa, joka on järjestetty senkaltaisten töiden puhdistamista ja wärjäämistä warten. Muuten walmistetaan myös kaikkia wärjärinammattiin kuuluwia töitä hywin ja halwasta
J. K. Forsellin wärjäyslaitoksessa
Turussa,
Wähä Hämeenkatu 12.

Ei kommentteja :