5.5.08

Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen waltuutettujen... (uutinen)

Uusi Suometar 28, 3.2.1888

Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen waltuutettujen eilisessä kokouksesfa otettiin kisälleiksi leipurinoppilas Emil Henrik Karl Baldauff, kotoisin Helsingistä, ollut opissa leipuri K. M. Brondinilla ja ammattmäyttceksi tehnyt ison rinkelin, josta annettiin arwosana "täysin tyydyttäwä". Karwarinoppilas Viktor Wilhelm Sundman, Siuntiosta, ollut opissa karwari Jonas Peltosella, ammattinäyte, musta walsattu wuota, arwosteltiin "tyydyttäwäksi"; ja maalarinoppilas Karl August Holmström, Helsingin pitäjästä, oppinut korumaalari August Grönrosin luona ja ammattinäytteeksi maalannut kulissi-owen, josta sai arwosanan "täysin tyydyttäwä". Hroille Baldauffille ja Holmströmllle lahjoittiwat heidän mestarinsa palkinnoksi ahkeruudesta ja huolellisuudesta, edelliselle hopeakellon perineen ja jälkimmäiselle kultaisen kantasormuksen.

Ilmoitettiin, että Oulun yleisessä teollisuuskokouksessa asetettu waliokunta irtaimen omaisuuden kinnittämisseikkojen selwittämistä warten oli päättänyt työnsä ja toimittaa lausuntonsa teollisuushallituksen intendentin L. Gripenbergin kautta aatelissäädyssä esille.

Valiokunnan sihterille Th. Wegeliukselle myönnettiin palkaksi 367 mk. Nostettiin puhe tilaisuuden walmistamisesta yhdistyksen jäsenille oppimaan Saksan kieltä, josta asiasta luettiin maisteri Emil Hardhin lausunto. Tuumaa kannatettiin yleisesti. Mutta rahakysymys kun siitä tulee, jätettiin se yhdistyksen yleiseen toukokuulla pidettäwään kokoukseen. Asiaa walmistelemaan walittiin hrat K. G. Göös, G. W. Sohlberg ja A. Kronqwist.

Yhdistyksen rahaston warat tekiwät tammik. 1 p. 1,236 mk.

Oulun wiime kesällisen yleisen teollisuuskokouksen pöytäkirjan mainittiin ilmestyneen.

Ei kommentteja :