12.5.08

Tampereen Werkatehtaan hiljakkoin perustama Kauno-Wärjäys ja Pesu-laitos (mainos)


Uusi Suometar 60, 19.5.1880

Tampereen Werkatehtaan hiljakkoin perustama Kauno-Wärjäys ja Pesu-laitos
wastaanottaa Wärjättäwäksi, Pestäwäksi, Prässättäwäksi ja Likapilkkujen poisotettawaksi:

Nais- ja Mieswäen waatteita, Gardinia ja Huonekalujen päälliswaatteita.
Wilttiä, Pöytäliinoja & Mattoja, Saarlia, Pää- ja Kaulaliinoja, Nauhoja y. m.
Silkkisiä, puolisilkkisiä, willasia ja puoliwillasia, jotka takaisin jätetään huokeata maksoa wastaan täydellisessä kunnossa.

Huom.! Mieswäen waatteita wärjätään, pestään tahi puhdistetaan aian ratkomatta ja takaisin saadaan hywäksi prässättynä alkuperäiseen muotiinsa.

Huom.! Muita lajia ei myös sisään jätettäkö ratkottuna, sillä jos niin tarwitaan, tehdään se tehtaalla.

Wastaanottopaikat :
Helsingissä. Herra C. A. Fontell'in puodissa, Unioninkatu N.o 30.
Turussa. Rouwa E. Grahn'in puodissa Läntinen-Auratatu N:o 16 Aleksanderin torin warrella.
Tampereella, Verkatehtaan puodista.

Ei kommentteja :