12.5.08

Sjöfarten i Åbo under är 1877.

Åbo Underrättelser 71, 14.3.1878

[Tuontia koskeva osa; värejä yms. koskevat luvut lihavoitu]

Under år 1877 importerades till Åbo: från Ryssland bomull till ett wärde af 3,451 mark, salt och torkad sist för 153 mk, frösorter för 22,211 mk, garn för 6,620 mk, hampa för 28,751 mk, hudar och skinn för 13,248 mk, kork för 10 mk, oljor för 15,700 mk: från Swerige-Norge arrak för 97,488 mk, rom för 14,832 mk, konjak för 66,956 mk, salt och torkad sist för 216,765 mk, frösorter för 8,390 mart, garn för 58,200 mk, hudar och skinn för 58,962 mk, indigo för 109,200 mk, jernmalm för 116,380 mk, kaffe för 81,213 mt, kork för 249,420 mk, krita och lera för 1,919 mk, oljor för 94,410 mk; från Tyskland arrak för 18,576 mk, rom för 167,574 mk, konjak för 24,528 mk, salt och torkad sist för 2,042 mk, frösorter för 11,201 mk, färgträd för 97,083 mk, garn för 72,040 mk, hudar och skinn för 46,752 mk, indigo för 27,120 mk, kaffe för 871,324 mk, kork för 11,700 mk, krita och lera för 661 mk, oljor för 45,660 mk, petroleum för 37,488 mk; från Nederländerna salt och torkad sist för 800 mk, kaffe för 504 mt; från Storbritannien och Irland bomull för 2,295,632 mk, rom för 1,854 mk, konjak för 1.092 mk, frösorter för 1,200 mk, garn för 258,000 mk, indigo för 13,320 mk, kaffe för 127,401 mk, stenkol för 234,689 mk, kork för 16,600 mk, krita och lera för 14,010 mk, oljor för 34,820 mk; från Westindien kaffe för 16,100 mk; från Nord Amerikas Förenta stater petroleum för 149,588 mk; från Brasilien hudar och skinn för 152,421 mk, kaffe för 617,627 mk; frän Ostindiska öarne, Jawa m. fl. arrak för 92,400 mk.

Totalwärdena för de importerade warorna utgöra således :för bomull 2,299,283 mk, arrak 208,464 mk, rom 184,260 mk, konjak 92,576 mk, sist 219,760 mk, frösorter 43,002 mk, färgträd 97,083 mk, garn 394,860 mk, hampa 28,751 mk, hudar och skinn 271,383 mk, indigo 149,640 mk, jernmalm 116,380 mk, kasse 1,714,169 mk, stenkol 234,689 mk, kork 277,430 mk, krita och lera 16,590 mk, oljor 190,290 mk, petroleum 187,076 mk.

Ei kommentteja :