10.5.08

Nytt bruk af anilinfärg.


Morgonbladet 6, 9.1.1873

För att gifwa kött, förnämligast korkpreparater, bättre färg har man i senaste tid begynt anwända anilinrödt. I och för sig sjelf är anilinrödt icke någon skadlig färg, men nuförtiden begagnas mycket arsenik för dejs tillwerkande, och derigenom blir anilinfärgen ytterst farlig för lif och helsa. I Tyskland warnas korffabrikanterna, för anilinfärgens bruk till ofwannämndt ändamål.

Ei kommentteja :