10.5.08

Maleriaffär. (Ilmoitus)


Kotka 20, 19.5.1888

Härmed underrättas den högtärade allmänheten att jag emottager alla slags målarearbeten och skall det alltid vara min sträfvan att utföraett godt och välgjordt arbete till billiga priser.
F. R. Welin

Ei kommentteja :