10.5.08

"Tornion Wärjäri."

Kaiku 40, 5.10.1878

"Tornion Wärjäri." (Ylitorniolta 11/9 78.) Pellot on leikattu, heinästä heti päästään, riihestä kuuluu koputus ja myllyn eteen on ilmaunut hewonen. — Wuosi tuli huononpuoleinen kehnommissa syrjäpaikoissa ja wielä mataloissa wäylänrantamaissakin, joissa kewätulwa waltasi pellot alleen, että ei saatu siementä maahan ennenkuin liki Juhannusta. Niin ne jäi pahoin keskiin. Joita sitten "Kuuraströömi" koitti walmistella. Waan tyytywäinen kuiteukiu saattaa olla ja kiitollinen nykyseen satoon, sillä se tuli nyt sen määränen, että on tieto kewäillä mitä peltoon pannaan, josta sopii toiwoa toisti taas parempaa satoa. Potaatimaita prässäsi täälläkin tuo sama muuallakin tunnettu pohjolan wanhus samoina öinä kuin on muistakin kunnista Oulun ympärillä kirjoitettu ja jota prässäystä Oululaiset ennen nimitit "Tornion Wärjärin" työksi, waikka se oikeastaan näkyy olewan jäätuntureista lähteneen pohjatuulen kulettaman "Kuuraströömin" työtä; ja se prässi wärjäreillekin pottumaat Torniossa.

---------------

Kaiku 45, 9.11.1878

Onkohan soweliasta?

Onkohan soweliasta? Tämmöisen kysymyksen teemme niille, jotka kurjalla wiisastelulla kirjoittawat sanomalehtiin Luojan töistä. Wiittaamme waan kirjoitukseen "Tornion wärjäri" Kaikun 40:sä numerossa, joka suinkaan ei ole ainoa lajiansa eikä yksinään Kaikussa. Soisimme että joka tahtoo neroansa sillä alalla näyttää, tekisi sen puhuessaan tai kirjoittaissaan halwemmista asioista
kuin katowuosista, hallasta y. m. s. Kansamme pitää, Jumalan kiitos, wielä yleensä taiwaan luojan wuodentulonki siunaajana, katowuoden kansalle kuritukseksi lähettäjänä. Onkohan se sitten joku "korjattawa epäkohta" sekin asia? Kysymme waan, waatimatta wastausta.
Kansalainen.

Ei kommentteja :