13.5.08

Teho katto- ja seinävärit (esite)


[-]
[1]
TEHO
KATTO- JA SEINÄVÄRIT

TIKKURILAN TEHTAAT
VERNISSA-, VÄRI- JA LAKKATEHDAS
OMISTAJA:
A.B. SCHILDT & HALLBERG O.Y.
TIKKURILA

[2]

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1935

[3]

JOHDANTO.

Jokainen rakennus on tarkoitettu täyttämään tehtäväänsä pitemmän ajanjakson kuluessa. Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi on rakennus hyvin suojeltava niitä hyökkäyksiä vastaan, jotka sitä, uhkaavat luonnonvoimien ja muiden vaikutteiden taholta. Parhain tällainen suojelutoimenpide on rakennuksen maalaus. Ei kuitenkaan riitä, että rakennus joko heti valmistuttuaan tai ehkä vuoden parin kuluttua maalataan ja sitten jättäydytään siihen uskoon, että kaikki on tehty rakennuksen suojelemiseksi. Maalaus on vuosittain
tarkastettava ja tarpeen vaatiessa uudistettava.


Ulkomaalauksessa on öljyväriä pidetty kestävimpänä ja taloudellisimpana sivelyaineena. Kokeilut ovat kuitenkin osoittaneet, että tavalliset öljyvärit ovat huomattavassa määrässä hygroskooppisia, vettä imeviä, joten niiden kyky suojella pintoja kosteudelta ei ole täydellinen. Pellavaöljykemian viime aikainen kehitys on vaikuttanut käänteentekevasti sopivien ulkomaalien valmistukseen. Erikoisen patentoidun keittomenetelmän mukaan valmistavat Tikkurilan Tehtaat nyttemmin värien sideaineeksi Panssariöljyä - joka on ominaisuuksiltaan huomattavasti yläpuolella tavallisen pellavaöljyn ja vernissan erinäisten värien sideaineena. Tämän keksinnön pohjalla valmistavat

[4]

Tikkurilan Tehtaat ulkomaalaukseen tarvittavia seinä- ja kattovärejä,
TEHO seinäväriä ja
TEHO kattoväriä,
jotka ovat käytännössä osoittautuneet ennenkuulumattoman kestäviksi ulkoväreiksi.

TEHO seinäväreillä saadaan pehmeän puolikilltävä, kimmoisa, tiivis ja sileä kalvo, joka suojelee rakennuksen seiniä kosteudelta, auringon paisteelta, tuulelta ja pakkaselta. Sillä sivellyn rakennuksen ikä moninkertaistuu ja rakennus vaikuttaa aina hyvin hoidetulta, puhtaalta ja kauniilta.

TEHO kattovärien ruostetta ehkäisevät ominaisuudet tekevät sen aivan välttämättömäksi sivelyaineeksi peltikattoihin ja sadevesikouruihin. Sen ilmiömäinen kestävyys tekee sen käytön erittäin taloudelliseksi.

Tämän kirjasen tarkoituksena on selostaa niitä työtapoja, jotka olemme katsoneet parhaiksi edellaselostettuja värejä käytettäessä ja kestävintä ja taloudellisinta tulosta silmälläpitäen.

Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen että näitä, samoin kuin yleensä yleensä kaikkia valmisteitamme on käsiteltävä tarkoin ohjeittemme mukaisesti, koska värit luonnollisestikaan eivät vastaa niille asetettavia vaatimuksia, jos maalari omin neuvoin ryhtyy niitä vastoin ohjeitamme ohentamaan tahi muulla tavalla epätarkoituksenmukaisesti käsittelemään.


TEHO Seinävärit.

TEHO Seinävärit ovat erikoisöljyvärejä-rakennusten ulkoseinien maalausta varten. Ne valmistetaan erikois‑

[5]

menetelmän mukaan käsitellystä pellavaöljystä, joka tekee nämä värit huomattavasti kestävämmiksi lämpötilan vaihteluita, aurinkoa, tuulta ja sadetta vastaan kuin tavalliset öljyvärit.

TEHO Seinävärit toimitetaan sivelykuntoisina ja voidaan ne pohjustus- ja välisivelyä varten ohentaa vernissalla.

1 kilolla TEHO Seinäväriä (ohentamatonta) voidaan
sivellä n. 5-6 m2:n pinta-ala.

TEHO Seinävärejä toimitetaan 11 pääväriä värikarttamme N:o 10 mukaan, mutta voidaan myöskin saada muita sävyjä tilaajan antaman värinäytteen mukaan.

Ulkoseinien maalauksessa suosittelemme seuraavaa maalaus-kaavaa:

Uusi seinä.

Uusi seinäpinta pohjustetaan heti vernissalla, johon usein lisätään hieman keltamultaa. Itse maalaus jätetään usein seuraavaksi vuodeksi.

Seuraavana vuonna, tahi uutta seinää heti valmiiksi maalattaessa, on menetelmä seuraava:

1) Pohjustus seoksella, jossa on 3-4 osaa vernissaa ja 1 osa halutun sävyistä TEHO Seinäväriä.
2) Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n. 10-15%:lla vernissaa.
3) Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohentamattomana.

Vanha seinä.

1) Seinä raapitaan raapinraudalla tai terästasottajalla hyvin puhtaaksi kaikesta irtaantuvasta maalista.

[6]

2) Pohjustussively vernissalla, johon on sekoitettu vähäisen TEHO Seinäväriä.
3) Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n.
10-15%:lla vernissaa.
4) Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohenta‑
mattomana.

Sivelyt on tehtävä tasaisesti ja kohtalaisen ohuesti. Maalausta kuumassa auringonpaisteessa on vältettävä ja on maalauksen, mikäli mandollista, tapanduttava rakennuksen varjopuolella.

Ylläselostettuja menetelmiä noudattaen saavutetaan par­haimmat ja kestävimmät tulokset.

Jos maalaus halutaan supistaa kahteen sivelyyn, on TEHO väri ensimäistä sivelyä varten ohennettava vernissalla sopivanpaksuiseksi. Miten paksua tämän pohjustussivelyn tulisi olla, on kuitenkin vaikea lähemmin määritellä, tämä kun riippuu pinnan laadusta ja on siis maalarin arvosteltava.

Tässä yhteydessä tahdomme kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan:

Ulkomaalausväriä ulkoseinien maalausta varten itse sekoitettaessa on tähän saakka usein noudatettu sitä tapaa, että väriin on lisätty muutama kymmenen prosenttia raakaa pellavaöljyä (liinaöljyä). Viime vuosien kuluessa Tikkurilassa lukuisilla eri väriseoksilla ulkoseiniä varten tehdyt ulkoilmakokeet ovat kuitenkin osoitta­neet, että raa'an pellavaöljyn lisäys ei ole tarkoituksenmukaista. Tämä nim. ei tee väripintaa vahvemmiksi, pikemmin päinvastoin. Jos ulkoseiniä varten tarkoitettuun maaliväriin sitä vastoin sekoite­taan n.k. standöljyä tahi sellaista erikoiskeittomenetelmän mukaan käsiteltyä pellavaöljyä, jota myymme Panssarivernissan nimellä, niin se tekee värin huomattavasti vahvemmiksi kuin jos väriin olisi käytetty yksinomaan vernissaa. Panssarivernissaa voidaan hyvin sekoittaa sekoittaa vernissaan aina 25-30%:iin saakka vernissamäärästä.

[7]

TEHO Kattovärit.

TEHO Kattovärit ovat tarkoitetut sekä pelti- että huopakattojen sivelyä varten.

Värilliset TEHO Kattovärit ovat puhtaita standöljyvärejä eli n.k. PANSSARI-värejä. Sideaineena näissä ei käytetä tavallista vernissaa, vaan yksinomaan erikoiskeittomenetelmän mukaan valmistettua standöljyä, jota valmistamme Panssariöljyn nimellä. Tämän öljyn erikoisominaisuuksista johtuu, että TEHO Kattovärit kestävät lämpötilan vaihteluita, aurinkoa, tuulta ja sadetta huomattavasti paremmin kuin tavalliset öljyvärit.

TEHO Kattovärejä toimitetaan 5 pääsävyä värikarttamme N:o 10 mukaan, nim.:
Kattoväriä N:o 2, harmaata
" " 3, tiilenpunaista
" " 4, tummanpunaista
" " 5, vihreätä
" " 6, kuparinruskeata.

Kattojen maalaukseen suosittelemme seuraavaa maalauskaavaa:

Mustapeltiset katot.

Uusi katto.

Uusi mustapeltinen katto on ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi maalattava heti sen jälkeen kun katto on laskettu. Ennen maalausta on myös tarkastettava, että katto on täydellisesti vapaa ruosteesta. Jos siinä on ruostetta, on se poistettava teräsharjalla hankaamalla. Tämän jälkeen sivellään pinnalle halutunsävyistä TEHO

[8]

Kattoväriä yhteen tai kahteen kertaan. Mustaa peltiä maalattaessa saadaan kuitenkin melkoista kestävämpi tulos, jos koko peltipinta pohjustetaan lyijymönjävärillä. Lyijymönjäväri sekoitetaan siten että 1 kiloon vernissaa sekoitetaan 7 à 8 kg lyijymönjää ja on sively tehtävä mahdollisimman ohuesti.

Vanha katto.
Vanhasta kattopinnasta raapitaan irtaantuva väri ja ruoste raapinraudalla ja teräsharjalla pois. Eritoten on ne kohdat, joissa pelti on ruostunut, tarkoin hangattava teräsharjalla, niin että ruoste saadaan mahdollisimman tarkasti pois. Tämän jälkeen pohjustetaan kohdat, joissa ruostetta on ollut, yllämainitulla lyijymönjäöIjyvärillä. Tämän kuivuttua sivellään koko katto yhteen tai kahteen kertaan halutunsävyisellä TEHO Katto­värillä.

Galvanoitua peltiä olevat katot.

Vanha, galvanoitua peltiä oleva katto, joka on alkanut tummeta ja myöskin savupiippujen ja vesikourujen kohdalta ruostua, on, jos liian pikaista turmeltumista halutaan välttää, maalattava.

Katto on tällöin raapittava puhtaaksi liasta ja irtaantuvasta kerroksessa sekä, jos siinä on ruostepesäkkeitä, on nämä teräsharjalla hyvin hangattava kiiltäviksi. Tämän jälkeen pohjustetaan nämä kohdat lyijymönjäöljyvärillä. Kohtiin, missä galvanoitu pelti on virheetön, ei pohjustusta lyijymönjävärillä tarvitse tehdä. Pohjustussivelyn kuivuttua hyvin, maalataan koko katto halutunsävyisellä TEHO Kattovärillä.

[9]

Uuteen galvanoituun kattoon ei maalaus tartu tyydyttävästi. Tällainen katto on jätettävä maalaamatta muutamaksi vuodeksi.

Ennenmaalattua galvanoitua peltikattoa uudestimaalattaessa on kohdat, missä vanha maalipinta on irtaantunut taikka ruostepesäkkeitä mahd. löytyy, ensin raapittava puhtaiksi. Tämän jälkeen pohjustetaan ne kohdat, missä pelti on paljastunut, lyijymönjävärillä, jonka jälkeen koko kattopinta maalataan TEHO Kattovärillä.

Huopakatot.

Katossa mahd. esiintyvät viallisuudet paikataan uudella huovalla tahi TEHO Kattokitillä vian suuruudesta riippuen, jonka jälkeen katto maalataan TEHO Kattovärillä.

Uuteen Semptaliini-kattoon väri ei tartu tyydyttävästi pintaan kiinni, mutta katon seisottua 4-5 vuotta, jolloin tuore pintakerros on auringon ja sään vaikutuksesta ehtinyt kulua, voidaan tällainen katto edullisesti maalata halutunsävyisellä TEHO Kattovärillä.

Sama koskee uutta asfaltti-huopapintaa sekä asfalttilakalla tai muulla kivihiilitervatuotteella äsken siveltyä huopapintaa.

Öljyväriin verrattuna on TEHO Kattovärillä se suuri etu, että se toisaalta on öljyväriä kestävämpää, toisaalta sen pintaa ei vahingoita sade, joka sattuu jo n. tunti sivelyn jälkeen.

Maalaus on aina suoritettava katon varjopuolella. Maalausta kuumassa auringonpaisteessa on vältettävä.

[10]

Lyijymönjävärillä pohjustettaessa on huomioitava, että lyijymönjäväri vaatii sangen pitkän ajan kuivuakseen. Sen on saatava kuivua vähintäin 1 à 2 viikkoa.

TEHO Kattovärien, värillisten, menekki voidaan
laskea seuraavaksi:

1 kilolla maalataan
N:o 2 puhd. pelti n. 8-9 m2, huopa n. 21/2-4 m2
" 3 " " " 9-10 " " " 3-4 "
" 4 " " " 13-15 " " " 4-5 "
" 5 " " " 11-12 " " " 4-5 "
" 6 " " " 13-15 " " " 4-5 "

Ennen maalatulla peltipinnalla on menekki, riippuen vanhan maalipinnan huokoisuudesta, laskettava lähemmäksi huopapintaa varten mainittua määrää.

Jos katto halutaan maalata mustaan sävyyn, voidaan
tähän käyttää mustaa Panssari-väriä. Mustan PANSSARI-värin menekki voidaan laskea seuraavaksi:
puhtaalla peltipinnalla 12-13 m2 kiloa kohti
huopapinnalla 4-5 » » »

Jos pelti- tai huopakatossa olisi pienempiä reikiä, voidaan nämä tiivistää käyttämällä erikoiskittiä, jota toimitamme TEHO Kattokitin nimellä. Tätä on mustaa, punaista ja harmaata sävyä.

TEHO Kattolakka, musta.

Tikkurilan Tehtaat toimittavat myös huokeampaa mustaa kattolakkaa, joka on bitumipitoinen tuote ja siis laadultaan täydellisesti eroaa värillisistä TEHO kattoväreistä.

[11]

TEHO Kattolakka, musta,
toimitetaan käyttövalmiina. Ei sisällä syövyttäviä aineita. Teho kestää kosteutta ja kaikkia lämpötilan vaihdoksia muuttumatta ja halkeilematta. Se kestää kauemmin kuin tavallinen asfalttikattolakka.

Teho ei juokse katosta auringonpaisteessa. Teholla siveltyä kattoa ei pidä hiekoittaa. Tehoa ei saa lämmittää tulella.

Tehoa voi käyttää kaikenlaatuisten kattojen, kuten
rautalevy-, galvan. pelti-, huopa-, lauta-, betoni- y.m. kattojen sivelemiseen.

Ennen sivelemistä on katto puhdistettava. Pienempiä rakoja ja vuotoja ei tarvitse paikata. Kun Tehoa sivellään hieman runsaanlaisesti, tiivistää se sellaiset paikat. Suurempiin rakoihin on käytettävä Teho Kattokittiä.

Vanhat, kuluneet ja huokoiset huopakatot on ensin pohjustettava ohennetulla TEHO Kattolakalla. Ohentamiseen käytetään bensolia, mutta voi tähän tässä tapauksessa myös käyttää bensiiniä. Viimeistelysivelyä varten TEHO Kattolakkaa ei saa ohentaa.

TEHO Kattolakan menekki riippuu jonkinverran pinnan laadusta. Huopa- tai betonikattoa varten voidaan kuitenkin menekki laskea
1 kiloksi n. 5-6 m2 kohti sekä peltikattoa varten
1 kiloksi n. 13-15 m2 kohti.

TEHO Kattokitti
on paksu tandas eli kitti, jolla täytetään katossa olevat suuremmat raot ja tiivistetään halkeamat ja saumat

[12]

esim. savupiipun ympärillä. Se tekee sellaiset paikat täydellisesti vedenpitäviksi. Jos kattohuovassa on suurempia repeämiä, voidaan ne paikata säkkikankaalla, jolle levitetään Teho kittiä. Tämän päälle sivellään Teho kattolakkaa. Teho kittiä levitetään paraiten muurauslastalla.

TEHO Kattokittiä toimitetaan mustaa, punaista ja harmaata sävyä.

Ei kommentteja :