11.5.08

Teho väritTEHO KATTOVÄRIT
musta ja värilliset
----
TEHO ERISTYSLAKKA
----
TEHO SEINÄVÄRIT

TIKKURILAN TEHTAAT
VERNISSA-, VÄRI- JA LAKKATEHDAS

Omist.
A.B. Schildt & Hallberg O.Y.
Tikkurila

[2]

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1932

[3]

kattovärit.

Kattojen oikea hoito on suuresta taloudellisesta merkityksestä. On senvuoksi tärkeätä, että sively- ja tiivistysaineet ovat parhainta laatua; että ne muodostavat pintakerroksen, joka todella tekee katon tiiviiksi ja vedenpitäväksi sekä mahdollisimman kauan kestäväksi. Tällaisen katontiivistysaineen tulee kokoomukseltaan olla sellaisen, että se ei koskaan kovetu läpeensä eikä niinmuodoin ole taipuvainen halkeilemaan lämpötilan vaihdoksissa. Ensiluokkaisen katontiivistysaineen tulee kautta vuosien pysyä pehmeänä ja kimmoisana, niin ettei kesälämpö eikä

[4]

talvipakkanen voi siihen vaikuttaa vahingoittavasti. Sen tulee olla sitkeätä ja paksua, niin että se yhdellä sivelyllä muodostaa tarpeeksi paksun pintakerroksen, joka peittää vuodot ja tekee
katon ehdottomasti vedenpitäväksi.

TEHO Kattoväri, musta
on juokseva, käyttövalmiina toimitettu katontiivistys- ja peittämisaine.

TEHO on valmistettu
puhtaasta - luonnonasfaltti- ja kivennäisaineista ynnä erinäisistä haihtumattomista öljyistä sekä asbestikuiduista.

TEHO ei sisällä
kivihiilitervaa eikä muita syövyttäviä aineita, joten se ei vahingoita siveltävää pintaa eikä aiheuta rautapinnan ruostumista.

TEHO pysyy joustavana.
TEHO ei koskaan kuivu läpeensä kovaksi. Ainoastaan sen pinta kuivuu, muun osan pysyessä pehmeänä ja joustavana. Tämän takia TEHO kestää kosteutta ja kaikkia lämpötilan vaihdoksia muuttumatta. Se ei halkeile

[5]

pakkasessa eikä juokse katolta kuumimmassakaan päivänpaisteessa.


TEHO ei valu
sivellettäessä, huolimatta siitä, miten paksulta sitä sivellään. Yhdellä sivelyllä TEHO täyttää ja peittää kaikki raot la kyllästää vanhan katon, muodostaen sitkeän kattopeitteen, joka täydellisesti vastaa uutta kattoa ja kestää ilman hoitoa monin verroin kauemmin kuin tavallinen asfaltti-

[6]

kattolakka. TEHO tulee niinmuodoin ajan pitkään käytännössä halvimmaksi.

TEHO on taloudellisin
ja ihanteellisin katontiivistysaine. Huonoimpaankaan huopakattoon ei tarvitse laskea uutta huopaa. Oikein siveltynä muodostaa TEHO katolle uuden peitoksen, joka vastaa huopakerrosta. Samoin ei tarvitse uudistaa vanhoja rautalevykattoja, joissa on pienempiä ruostereikiä ja vuotoja. TEHO tekee ne vähemmillä kustannuksilla täysin tiiviiksi ja kestäviksi. Huonoimmastakin katosta voi TEHO-tiivikkeitä
käyttämällä saada aivan kuin uuden, yhtä kestävän ja kauniin.

TEHOA voi käyttää
kaikenlaisten kattojen, kuten rauta‑, levy-, galvan. pelti-, betoni-, huopa-, lauta-, päre- y.m.s. sivelemiseen.

Käyttöohje:
Ennen sivelyä on katto puhdistettava. Peltikatosta irtaantuva ruoste poistettava, samoin ennen öljyvärillä maalatusta katosta mandollisesti ir‑

[7]

taantuva vanha maali. Pienempiä rakoja ja vuotopaikkoja ei tarvitse hakea ja paikata. Kun TEHOA sivellään runsaammin, tekee se sellaiset paikat täydellisesti tiiviiksi. Suuremmat halkeamat paikataan TEHO KATTOKITILLÄ.

Kun kattopinta on puhdistettu sekä tarvittaessa paikattu ja pohjustettu TEHO Kattopohjustuksella, sivellään sen päälle kertaalleen TEHO-Kattoväriä. Sively voidaan tehdä paksulta,
sillä TEHO ei juokse, ei edes auringonpaisteessa. Parempi on kuitenkin, että sivelyä ei tehdä aivan kuumimmassa auringonpaisteessa, koska TEHO siinä voi kuivua liian nopeasti, niin että sively vaikeutuu.

Kuta paksummalta sively tehdään, sitä tehokkaammin tiivistyvät vuotopaikat ja sitä kauemmin kestää TEHO‑sively katossa.

TEHO sivellään
sopivimmin tavallisella pitkävartisella tervaharjalla. Sively aloitetaan ylhäältä katonharjasta alespäin, kerrallaan sivellen sopivankokoisen alan

[8]

esim. noin 3 metrin leveydeltä. TEHO valuu hyvin siveltimestä.

TEH011a siveltyä kattoa ei pidä hiekoittaa.

TEHO Kattoväriä toimitetaan käyttövalmiina. Sitä ei saa ohentaa ennen sivelyä eikä sitä saa lämmittää tulella. Tuoreena astiassa ja sivelyn aikana on se jonkinverran tulenarkaa, mutta kuivuttuaan muodostaa se täysin tulenkestävän pinnan, joka ei syty palamaan kipunoista eikä heittoliekistä. TEHO tekee niinmuodoin katot tulenkestäviksi.

TEHO kuivuu
muutamassa tunnissa. Rankkasade jo 3-4 tuntia sivelyn jälkeen ei enää vahingoita siveltyä pintaa.

Menekki.

Mitä tulee menekkiin pinta-alaa kohden, riippuu se luonnollisestikin pinnan laadusta. Huopa- ja betonikattoon menee 1 kilo noin 2-3 m2 kohti ja peltikattoon 1 kilo n. 3-4 m2 kohti.

Menekki riippuu myös sivelyn aikana vallitsevasta lämpötilasta. Kylmässä

[9]

ilmassa on TEHO paksumpaa, ja siis sen menekki suurempi kuin lämpimässä.

TEHO Kattokitti, musta
on samoista aineista kuin musta TEHO Kattoväri valmistettu paksu tahdas eli kitti, jolla täytetään katossa olevat suuremmat raot ja tiivistetään halkeamat ja saumat esim. savupiipun ympärillä. TEHO kitti pysyy aina joustavana, eikä halkeile lämpötilan vaihdoksissa. Se tekee niinmuodoin saumapaikat täydellisesti vedenpitäviksi. Jos kattohuovassa on suurempia repeämiä, voidaan ne paikata säkkikankaalla, jolle levitetään TEHO kittiä. Tämän päälle sivellään TEHO kattoväriä.

TEHO kittiä levitetään paraiten muurauslastalla.

TEHO KITTI on hyvin sopiva veneiden tiivistämiseen. Se tekee halkeamat ja liitokset täysin vedenpitäviksi.

TEHO Kattopohjustus
musta, on ohennettua kattoväriä, ja käytetään sitä vanhojen huopa‑

[10]
kattojen pohjasivelyyn. Imeytyy huopaan, täyttää huokoset ja hauraat paikat sekä kyllästää huovan, siten huomattavasti enentäen sen kestävyyttä. Myös lauta- ja betonikatot olisivat ensin siveltävät TEHO pohjustusnesteellä ennenkuin viimeistely TEHO KATTOVÄRILLÄ tehdään.

TEHO kattoväriä käyttämällä voi huonoimmastakin katosta saada aivan kuin uuden, yhtä kestävän ja kauniin. Uudelle katolle on TEHO mitä ihanteellisia peittämisaine.

TEHO Kattoväriä toimitetaan 160, 50, 25, 10, 5, 2 ja 1 kilon astioissa.

TEHO Kattovärit, värilliset.
Paitsi edellämainittua mustaa kattoväriä valmistetaan TEHO Kattovärejä myös punaista, tiilenpunaista, harmaata ja vihreätä.

Nämä värilliset TEHO Kattovärit ovat erikoisöljyvärejä, joiden kestävyys katolla ja yleensä sään vaihteluita vastaan on suurempi kuin tavallisen öljy- eli vernissa-värin.

[11]

TEHO Kattovärit ovat tarkoitetut sekä rautapelti- että galvanoituja kattoja varten. Ne ovat valmistetut valonkestävistä väreistä ja tarttuvat hyvin kaikenlaiseen peltiin kiinni.

Peltikatto on huolellisesti puhdistettava teräsharjalla ruosteesta ja kaikesta irtaantuvasta vanhasta maalista, liasta y.m.s. Puhdistamattomissa kohdissa voi syntyä ruostetta, joka turmelee uuden väripinnan.

Maalaus on aina suoritettava katon varjopuolella. Sivelyä auringonpaisteessa on vältettävä. Muutama tunti sivelyn jälkeen sattuva sade ei enää vahingoita pintaa.

TEHO Kattoväri toimitetaan sivelyvalmiina. Jos väri jostakin syystä olisi käynyt liian paksuksi, voidaan sitä ohentaa bentsiinillä tai tärpätillä.

1 kilolla voidaan maalata n. 12-15 m2:rin pinta-ala.

[12]


Eristyslakka.

TEHO-ERISTYS on musta, käyttövalmiina toimitettu eristyslakka, joka muodostaa kiiltävän, kimmoisan ja kestävän pinnan, jota eivät pysty syövyttämään hapot, emäkset, kostea ammo‑

[13]

niakkipitoinen talli-ilma, lika, merivesi y.m.s. eikä sitä vahingoita pakkanen, lämpö eikä mitkään säät. Se suojelee mitä tehokkaimmin eristettävän pinnan kosteuden ja happohöyryjen turmiolliselta vaikutukselta ja estää mätänemistä, lahoamista ja ruostumista.

Se ei halkeile, ei murene eikä lohkeile pois pinnasta.

TEHO Eristys sopii kaikenlaisiin sisä- ja ulkopuolisiin betoni-, laasti-, tiili-, rauta-, puu-, huopa- ja pahvipintoihin, rakennusten pohjamuurien, vesi- ja sulkurakennusten sekä siltojen perustusten, puu- ja rautapylväiden, putkijohtojen y.m.s. sekä kellarien, kaikenlais-

[14]

ten säiliöiden ja säiliötornien eristämiseen ja tiivistämiseen.

T E H O Eristystä on käytettävä rakennusten perustustöissä betoni-, kivi- ja rautapintojen eristämiseen;
sähkö-, kaasu- ja vesijohtolaitoksissa suojelemaan putkia ja rautaosia sekä maan päällä että maan sisässä;

navetoissa ja talleissa kaikkiin rautaosiin ja säiliötornien sisäpuolien maalaukseen sekä rehusäiliöiden, rehupöytien y.m.s. puunpintojen suojelemiseen.

puhtaanapitolaitoksissa likasäiliöiden ja kuljetusastioiden sisäpuoliseen maalaukseen;

[15]

rautateillä vesisäiliöiden, siltaperustuksien y.m.s. eristämiseen ja suojelemiseen, puusiltojen maalaukseen;

laivatelakoissa laivojen sisäpohjiin, välikattoihin, lastiruuman seiniin, akselikäytävään y.m.s. paikkoihin suojaamaan niitä ilman ja meriveden vahingoittavalta vaikutukselta;

sahojen ja uittoyhdistysten lastiproomujen, työkalujen y.m.s. maalaamiseen, uittotukkien päiden sivelemiseen j.n.e.

tehtaissa kuten olutpanimoissa, selluloosa-, paperi-, margariini-, sokeri- ja kemiallisissa tehtaissa, teurastamoissa y.m.s. säiliöiden, viemärien, kellarien y.m.s. eristämiseen ja tiivistämiseen.

[16]

TEHO Eristyslakka on todettu erittäin sopivaksi ja tehokkaaksi AIV-rehu‑säiliöiden seinämäin ja työkalujen suojelulakaksi.

T E H O Eristys on myös erinomaisen hyvä kaikenlaisten kattojen, kuten

rautalevy-, galv. pelti-, betoni-, huopa-, lauta-, päre- y.m.s. kattojen sivelemiseen.

TEHO Eristystä on yleensä käytettävä kaikkialla missä pintoja on eristettävä ja suojeltava mätänemiseltä ja ruosteelta.

[17]

TEHO Eristysaineet toimitetaan käyttövalmiina jaa ovat ne siveltävät kylminä. Niitä ei pidä lämmittää tulella

eikä säilyttää lähellä tulta. Myös pakkaselta on niitä suojeltava. Ennen käyttämistä on astian sisältö hyvin sekoitettava. Siveltävien pintojen tulee olla

[18]

mahdollisimman kuivia. Sivelyt on tehtävä kohtalaisen paksulta.

TEHO Eristys kuivuu parissa vuorokaudessa, riippuen siitä, millaisessa paikassa sively on tehty. Kovettuminen tapahtuu hyvin hitaasti, joten pinta kauan pysyy kimmoisena ja vastustuskykyisenä.

Mitä tulee menekkiin pinta-alaan nähden, riippuu se jossain määrin pinnan laadusta, sekä sivelytilaisuudessa vallitsevasta lämpötilasta, mutta voidaan laskea, että betonipintaan menee TEHO Eristystä 1 kilo n. 3-4 m2 kohti ja jos pinta sivellään kahteen kertaan, niin toisessa sivelyssä riittää 1 kg n. 5-6 m2 alaan.

[19]

Teho seinävärit.
TEHO Seinävärit ovat erikois-öljyvärejä rakennusten ulkoseiniin. Lämpötilan vaihdoksia, aurinkoa, tuulta ja sadetta kestävät ne paremmin kuin tavalliset öljyvärit. Toimitetaan sivelyvalmiina viimeistelysivelyä varten ja voidaan niitä pohjustus- ja välimaalaus-sivelyyn ohentaa vernissalla. Valmistetaan 6 eri värisävyä värikartan mukaan, mutta voidaan myös saada muita sävyjä tilaajan värinäytteen mukaan.

1 kilolla voidaan maalata n. 5-6 m2 ala. Suosittelemme seuraavaa maalausmenetelmää.

Uusi seinä:
1. Pohjustus seoksella, jossa on 3-4 osaa vernissaa ja 1 osa halutun sävyistä TEHO seinäväriä.

[20]

2. Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n. 10—15 %:lla vernissaa.

3. Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohentamattomana.

Vanha seinä:
1. Seinä raapitaan raapinraudalla tai terästasoittajalla hyvin puhtaaksi kaikesta irtaantuvasta maalista.
2. Pohjustussively vernissalla, johon on sekoitettu vähäisen TEHO Seinäväriä.
3. Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n. 10—15 %:lla vernissaa.
4. Viimeistelysively TEHO Seinävärillä ohentamattomana.

TEHO Seinävärit toimitetaan 1, 2, 5, 10, 25, 50 ja 200 kgn astioissa.

Ei kommentteja :