11.5.08

Paketterade Färger


Tammerfors Aftonblad 93, 20.11.1885

Paketterade Färger
i våra allbekant vackra nyanser och af erkändt allra bästa qvalitet offerera vi nu åter under säsongen. Benägna ordres emotses gerna och effektueras alltid reelt och per omgående. Vi bedja ärade afnämare noga observera att hvarje pakett från oss är märkt
C. M. Otto & C:o,
Helsingfors

Ei kommentteja :