10.5.08

Pernanpoltto

Hämäläinen 57, 18.7.1885

(Läänin eläinlääkärin lähettämä.)

Pernanpoltto eli rutto on tarttuwa tauti, joka turmelee (angriper) kaikkia lämpö-weisiä eläwiä.

Se ilmestyy useasti kuumalla ja kuiwalla suwen ajalla. Tauti on alussa niin äkkinäinen, ettei mitään ulkonaista merkkiä näy, niin että terween näkönen elokka kaatuu ja kuolee; sieramista ja muista läwistä juoksee weri.
Taudin alussa owat ne lewottomia, katselewat siwullensa ja horjuwat; iho on kuuma, wälistä kylmä, hengitys raskas ja haisewa, ruokahalu kadonnut - myöskin märehtiminen ja maito lakkaa.

Kun tauti äkkinäisenä muutaman wuorokauden on kestänyt - alkaa se wähän hiljasemmin, (niinkuin mätä kuumetauti), ja useaan paikkaan ihoon nousee ajoksia, jotka enenewät enenemistään.

Sairaat erotetaan terweistä j. n. e. Katso asetusta wuodelta 1864.
Lihawia hywin kuorituita isketään taudin alussa, (waan laihoja ei,) ja waletaan kylmällä wedellä ja hierotaan olkipatukoilla.

Jos paisukkeita ilmautuu ei myöskään saa iskeä. Juomaksi tarjotaan kaiwowettä, johon yhteen ämpäriin sekotetaan 1 eli 2 luotia wihtrilliöljyä eli lusikallinen karpooli happoa ja wähän jauhoja.

Jos suuhun sisälle kaadetaan, sekotetaan yksi teelusikallinen Karpooli happoa puoleentoista kortteliin wettä ja annetaan joka tunnin päästä. - muistutuksella, ettei hewosen päätä kiskota liian korkealle - ja wähissä osissa nieltäwäksi, niin ettei aine mene henkikurkkuun, josta seuraisi kuolema.

Lawemanki ruisketta kylmästä wedestä usea kerta päiwässä.

Ajoksiin, jos ne owat pehmeitä, hakataan pieniä läpiä ja woidellaan joko petroli-öljyllä, tärpätillä elikkä kloor kalkki wedellä (2 luotia kloor-kalkia puoleen tuoppiin wettä).

Seuraawaa sekotusta on menestyksellä käytetty:
¼ luotia konsionelliä hierotaan hienoksi. Amoniakkia 8 luotia sekotetaan.
Tästä sekotuksesta annetaan täysikaswaneelle yksi teelusikallinen puolessatoista korttelia wettä, joka tunnin päästä. Nuoremmalle wähempi.

Parman puremia watsan alta estetään sinisellä sawiwellinkillä, joka myöskin sulattaa muutamia ajettuneita paikkoja.

Uittaminen elikkä wedellä walaminen kuumalla ilman-ajalla on terweydeksi.

Ei kommentteja :