12.5.08

Brillantering med alun.

Wasa Tidning 49, 5.12.1840

Brillantering med alun. Man har gjort ett rätt artigt användande af aluns sätt att kristallisera, för att inkrustrera blomster och prydnadsartiklar, hvarigenom sådana erhålla ett skönt utseende. Följande förfaringssätt för detta ändamål är bepröfvadt. Man öfvergjuter 36 lod alun med ett qvarter vatten uti förtent kopparkärl, hvilket sättes öfver lindrig eld och qvarhålles tills alun blifvit upplöst. Då lösningen något afkallnat, nedhänger man deruti på en tråd det, som skall inkrustreras, och lemnar det under 24 timmar, hvarefter det uttages och torkas i skuggan. I synnerhet är vigtigt, att afpassa rätta temperaturen hos lösningen i det ögonblick, då man nedhänger piecen deruti, ty är lösningen för kall eller för varm, så utfalla kristallerna för stora eller små; den mest passande värmegrad är + 28° R.

Följande föremål taga sig särdeles bra ut: törnrosor, humleblommor, korn- och hafreax, jasminqvistar, stjelkar med bär, hyacinter, neglikor, genister, ranunkler etc; utaf djurriket: små ödlor, spindlar, små fogelbon med deras ägg, hvilka sednare erbjuda en särdeles skön anblick, då de blifvit inkrustrerade tillika med trädgrenarne, på hvilka de blifvit byggda. Om man till lösningen sätter någon färg, så upptaga också kristallerna denne och på sådant sätt får man blått af indigo, purpur af blåholtz, karmosin af fernbock, grönt af indigo och avignonbär tillsammans, o. s. v. - En skicklig hand kan dessutom på mångfaldigt sätt variera behandlingen och derigenom frambringa olika resultater.

Ei kommentteja :