4.5.08

Litografisia kiwiä (uutinen)


Tampere 84, 24.10.1885

Litografisia kiwiä, joita kiwipainajat tarwitsewat, on eräs tilanomistaja Malamijskin piirissä Kasanin läänissä löytänyt maaltansa. Kiwet kuuluwat olewan tarkoitukseen yhtä hywiä kuin Baijerista saadut kiwet, joita pidetään parhaina ja jotka owat sen wuoksi hywin kalliita.

Ei kommentteja :