9.5.08

Felling Zinc Oxide (Felling-sinkkioksiidin (sinkkivalkoisen) synty ja kehitys)[2]

[3]

Esipuhe

Tervehdimme mitä suurimmalla mielihyvällä propa­gandan, »Ostakaa Englantilaista», järjestämistä Suomeen, joka suo meille tilaisuuden lähestyä nykyisiä ja tulevia liikeystäviämme Suomessa.
THE FELLING ZINC OXIDE COMPANY'lla on jo useita liikeystaviä mannermaalla, jotka ovat yhtiön valmisteiden jatkuvan ja kasvaneen kysynnän muo­dossa selvästi ilmaisseet pitävänsä arvossa tuotteemme laatua ja toimitustapaa.

Nämä seikat ovat olleet omiaan kannustamaan meitä pyrkimään liikeyhteyteen Suomen kuluttajien kanssa esittelemällä tämän kirjasen, minkä lisäksi toivomme, että asianomaisten maitten välillä kehittyy molemminpuoliseksi eduksemme yhäti lisääntyvä kauppavaihto.

[4]

[5]

FELLING-SINKKIOKSIIDIN (SINKKIVALKOISEN) SYNTY JA KEHITYS

Noin kaksikymmentä vuotta sitten oli sinkkioksiidin saanti enimmäkseen riippuvainen Pohjois-Amerikan Yh­dysvalloista, Belgiasta ja Saksasta. Tätä tuotetta oli yri­tetty valmistaa Englannissa koko lailla vaihtelevin tu­loksin. Täällä Felling Shore'ssa perustettiin kuitenkin pieni tehdas sinkkioksiidin valmistamiseksi »epäsuoraa» menetelmää noudattaen, nim. puhdasta metallisinkkiä käyttäen, siinä vakaassa uskossa, että näin valmistettu oksiidi on laadultaan parempaa kuin »suoraan tehty», sinkkimalmista valmistettu, oksiidi. Huomattiin, että voitiin valmistaa laadultaan erinomaista oksiidia, jolle aikaa myöten kehittyi yhä kasvava kysyntä. Vuoden vieriessä toisensa jälkeen parani oksiidin laatu jatkuvasti pysyväistä edistystä aikaansaaneen pätevän henkilö­kunnan ansiosta pitämällä alati silmällä jatkuvia paran­nuksia sekä asiakkaan eittämätöntä tyydyttämistä.

Nyt on alkuperäisen tehtaan alueella uudenaikainen rakennus nykyaikaisine välineineen ja tehokkaine uuneineen, joiden tuhansiin tonneihin nouseva valmistuskyky kykenee tyydyttämään yhä lisääntyvistä moninaisista tarkoituksista kasvaneen kysynnän. Viime vuosien an­karasta kilpailusta huolimatta olemme lujasti pitäneet kiinni periaatteesta, että laatu pääsee lopulta voitolle ja tähän mennessä on meillä syytä todeta, että tämä uskomme on ollut hyvin perusteltu. Pyrkimyksenämme on aina ollut valmistaa laadultaan mahdollisimman puhdasta oksiidia kohtuullisimpaan hintaan - lyhyesti sa­nottuna - jotta asiakkaamme voisi tehdä mahdollisimman edullisen oston.

Iskusanamme on »Laatu ja Palvelus».

[6]

SINKKIOKSIIDIN KÄYTTÖ

Maali ja emalji. Maalin ja emaljin valmistaja on sinkkioksiidin päätarvitsijoita ja nykyään teknillisen tai­don ollessa korkealla vaatii hän oksiidia, joka tarkalleen vastaa laatumääritelmää. Väri, hiukkasen koko, öljyn­imeytyminen ja puhtaus ovat tärkeimmät seikat. Vä­riinsä nähden on sinkkioksiidi valkoisin maalipigmen­teistä ja sitä käytetään sellaisenaan valkoisiin emaljeihin. Sentähden on aivan välttämätöntä, että perätysten toi­mitetut tavarat vastaavat valittua vakiolaatua. Oksiidin hiukkaskoko määrää erinäisissä rajoissa maalikerroksen kestävyyden, hienommat hiukkaset antavat lujemman kerroksen sekä paremman suojan sadetta ja ilmaston vaikutuksia vastaan.

Puhtaus on ilmeisista syistä tarpeen vaatima. Vieraat aineet ovat erittäin vahingollisia, sillä aiheutaainoastaan enemmän aikaa vaativaa jauhamista, vaan on, ettei lyijyä ole läsnä, sillä lyijyseokset muuttavat hentää koristeellisen maalaustyön esteettistä arvoa.

Felzo Brand Zinc Oxide täyttää tyydyttävästi nämä sekä monet muut vaatimukset. Me kiinnitämme ali­tuista huomiota väriin, kuultamattomuuteen, puhtau­teen j . n. e., joten nämä seikat eivät aiheuta hankaluuksia meidän asiakkaillemme. Ne, jotka ovat kanssamme kaupoissa, tietävät jo miten tosi tämä väite on, joten ke­hoitamme halukkaita asiakkaita koettamaan sitä.

Kumi-, eboniitti- ja siihen liittyvät alat. Kumitehtailija käyttöä monia väriaineita jonkun erityisen

[7]

ominaisuuden aikaansaamiseksi valmistetussa esineessä. Sinkkioksiidia käytetään tällä alalla vahvistusta aikaan­saavana pääaineena, ja tehostajana sekä väriaineena sellaisten tavarain, kuten moottorin- ja polkupyöränren­kaiden ja letkujen, kalossien, kumisten kaapelieristysten, kumiletkujen j . n. e. valmistuksessa. Mitä suurin merkitys on sillä seikalla, että se on vapaata vieraista aineista, limamaisista hiukkasista sekä puhdasta. Vieraan aineen aiheuttamat vakavat seuraukset ovat riittävän selviä, joten ne eivät kaipaa sen enempää selvittelyä, mutta tarpeellista saattaa olla sanoa muutama sana hienou­desta sekä siitä, miten tärkeätä on, että se on vapaata lyijystä, kuparista, raudasta j. n. e. Yleisesti puhuen, mitä pienempi oksiidihiukkanen on, sitä suurempi on vetokestävyys ja hankausvastus. Tämän seikan merki­tystä ei voida liiaksi korostaa sellaisten tavarain kuin sisärenkaiden, kumipohjien ja korkojen y. m. valmis­tuksessa. Liiallinen sisältö lyijyä, rautaa tai kuparia saa myöskin aikaan sellaisia tuloksia, joita tahdotaan välttää, sillä näiden metallien ruskeanmustat sulfiidit syntyvät kuuman vulkaniseerauksen aikana muuttaen kumiseoksen väriä.

Tietäen nämä epäkohdat olemme valmistaneet ryh­män oksiideja jotka ovat sopivia käytettäviksi eri tarkoituksiin kumialalla. (Katso sivua 11.) Tätä oksiidiryhmää käytetään kaikkialla maailmassa erittäin tyydyttävin tuloksin. Sitäpaitsi voitte meiltä saada jokaiseen tarpeeseenne haluamanne sopivan oksiidin sekä valmistettuna Teidän ohjeenne mukaisesti.

Painettu karttuuni. Karttuunin ja silkin painajat tarvitsevat valmistusmenetelmiinsä sellaista oksiidia, joka on täysin vapaata sorasta, sillä sen läsnäolo saattaa johtaa siihen, että hienot kudokset hankautuvat rikki tai katkeavat. Oksiidin täytyy sentähden olla rakenteel­taan yhdenmukaista sekä luonteeltaan sellaista, että se sekaantuu helposti sellaisiin liotusaineisiin kuten glyse-

[8]

riini ja vesi tasaisen tahnan tai voiteen muodosta­miseksi.

Lyijy- ja rautapitoisuudella on myöskin merkityk­sensä, sillä eräitten prosessien aikana saattaa rikki­seoksista jäädä jälelle jätteitä kankaaseen, jolloin ne vastavaikuttavat aikaansaaden edellämainittuja epä­puhtauksia muodostamalle harmahtavia sulfiideja. Kun väri muuttuu tällä tavalla on tuloksena tahraantuneen ja haalistuneen näköinen kuvio. Sentähden on tarpeen, että lyijy- ja rautapitoisuus pysytetään karttuuninpainajien asettamissa rajoissa, jotka valittuaan jonkun erityisen oksiidilajin voivat näinollen luottaa siihen, että kelvollisia tuloksia voidaan aikaansaada.

Farmaseuttiset valmisteet. Sinkkioksiidi muodostaa pääaineksen kauneudenhoitoaineiden, kuten kasvo- ja ihojauheitten, hammastahnan, huuhdevesien j. n. e. valmistuksessa ja sitä käytetään myöskin sinkkivoiteen ja muiden parannusaineiden valmistukseen. Silloin kun on kysymys sinkkioksiidin ja muiden siitä saatujen tuotteiden käyttämisestä ihmisen ruumiiseen, joko sisällisesti tai ulkonaisesti, on puhtaus tuiki välttämätön, sillä myöskin pienet määrät lyijyä ja arseniikkia vaikuttavat vaarallisesti. Farmakopean määritelmät ovatkin synty­neet juuri tästä syystä näitä valmisteita käyttävän suuren yleisön terveyden turvaamiseksi.

Me valmistamme poikkeuksellisen puhdasta oksiidia, joka ei vastaa ainoastaan Englannin farmakopean ja Yhdysvaltain farmakopean asettamia määräyksiä, vaan se on todellakin ylivoimainen farmaseuttinen laatuoksiidi. Tätä tuotetta toimitetaan hiutaleisessa tilassa taikka puristettuna tarpeitanne vastaavaan tiiviyteen.

---------

Olemme pyrkineet antamaan edellisillä sivuilla kuvauk­sen sinkkioksiidin pääasiallisesta käytöstä, mutta tilan puutteessa on voitu antaa ainoastaan lyhyt katsaus.

[9]

Myöskin on mainittava toisia tarkoituksia, joihin sitä käytetään, kuten tulitikkujen, linoleumin, porsliinin, lasitettujen tiilien, sinkkikromin, seinäpaperin, saippuaa, painomusteen j. n.e. valmistukseen, joilla teollisuuksilla on kullakin omat vaatimuksensa, joihin kaikkiin me toimitamme sikkioksiidia.

Felzo Brand sinkkivalkoista käyttävät monissa, mitä erilaisimmissa valmistusmenetelmissä, sellaiset liikkeet, joiden nimet ovat talouden alalla tunnetut kaikkialla maailmassa.

Felzo Brand -merkkiä käytetään jokaisessa huomatta­vassa maailman teollisuusmaassa ja me lähetämme tava­raa joka viikko ja kuukausi mantereelle, Kanadaan, Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin - aina Vancouver'ista itään maapallon ympäri aina Kiinaan.

The Felling Zinc Oxide Company'n nimi on nykyään yleisesti tunnettu luotettavuuden tunnusmerkkinä, joten pyydämm tiedustelujanne ja tilauksia ollen vakuutettuja siitä, ettei kukaan valmistaja voi vakavam­min ponnistella kuin me silloin kun on kysymyksessä asiakkaan tyydyttäminen mahdollisimman suuressa mää­rässä.

Toiset ovat tyytyväisiä meihin - uskokaa siis tilauksenne meille.

THE FELLING ZINC OXIDE COMPANY
FELLING SHORE
FELLING-ON-TYNE
ENGLANTI

[10]

MÄÄRITELMÄT:
Valkoinen Sinetti
Palamishäviö 0,05
PbO 0,03
Fe2O3 0,001
Al2O3 0,0005
Cl
SO3ZnO 99,92
---------------
100,00
Kosteus 0,10-0,15

Vihreä sinetti
Palamishäviö 0,05
PbO 0,08
Fe2O3 0,001
Al2O3 0,001
Cl
SO3
ZnO 99,87
---------
100,00
Kosteus 0,10-0,15

No. 1. Punainen Sinetti
Palamishäviö 0,05
PbO 0,10
Fe2O3 0,001
Al2O3 0,001
Cl
SO3
ZnO 99,85
-------------
100,00
Kosteus 0,10-0,15

[11]

No. 1. Punainen Sinetti
Palamishäviö 0,05
PbO 0,12
Fe2O3 0,002
Al2O3 0,001
Cl
SO3
ZnO 99,80
-------------
100,00
Kosteus 0,10-0,15

Kumiin käytettävä laatu.

Me voimme toimittaa kumiin käytettävää laatua, joka pystyy tyydyttämään kaikenmallisia kumitavaroita val­mistavien tehtailijain yksityiskohtaiset vaatimukset.

Toimittamamme laadut sisältyvät seuraavaan ryhmittelyyn:
Palamishäviö 0,05 - 0,05
PbO 0,1 - 0,25
Fe2O3 0,0005- 0,002
Al2O3 0,0005- 0,001
CuO -
MnO2 .
NiO -
Cl -
SO3 -
ZnO 99,94 - 99,70
-------------
100,00 - 100,00
Kosteus 0,10-0,15

[12]

Farmaseuttinen sinkkioksiidi

Tämä tuote voidaan toimittaa Englannin tai Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain farmakopean standardien mukaisesti ja se on epäilemättä korkealaatuinen farmausettinen oksiidi. Se voidaan puristaa tai laittaa Tei­dän erityisiä vaatimuksianne vastaavaiseksi.

Tilgmannin Kirjapaino, Helsinki

Ei kommentteja :