16.7.08

Tupakanpoltto ja wärisokeus.

Päivän Uutiset 255, 31.10.1888

Eräs englantilainen lääkäri, t:ri Forster, wäittää, että liiallisesta tupakanpoltosta on seurauksena wärisokeus. Tämän johdosta kirjoittaa muuan englantilainen sanomalehti:

T.-ri Forsterilla on oikein, mutta ainoastaan sen werran, että wärisokeus on seurauksena, jos alati polttaa samaa tupakanlajia. Muuan mies rupesi muutamia wuosia sitten polttamaan ystäwiensä iloksi ja mieliksi; mutta hän ei koskaan pitänyt tupakasta. Eräänä päiwänä hän nimitti sinisen wärin keltaiseksi ja punaisen wiheriäksi. Mutta hänellä oli toimi sellainen, että oli ylen tärkeätä osata erottaa wärejä. Pelästyneenä hän läksi lääkäristä toiseen kysymään neuwoa, mutta turhaan. Eräänä päiwänä tuli hänen luoksensa muuan lääketieteen kokelas, ja sattumoilla tuli silloin puheeksi wärisokeus. Tämä kysyi, oliko hänen tapana aina polttaa samallaista tupakkaa. Kun hän myönsi niin tekemänsä, antoi wieras hänelle toista tupakkaa. Hän poltti tätä uutta tupakkaa noin 3 tuntia, ja seuraawana päiwänä oli wärisokeus kadonunt. Tästä lähin hän kyllä polttaa, mutta waihtaa aina wähän wäliä tupakanlajia: jos hän kauwemmin polttaa samaa tupakkaa, palajaa wärisokeus.

Ei kommentteja :