15.7.08

Elisabeth Länsilounas, Taide- ja kouluvärit (esite)ELISABETH LÄNSILOUNAS
EL-vesiväriyhdistelmä
10-12 väriä
EL-öljyvärikynäyhdistelmä
8-10 väriä
Taide- ja kouluvärit
Kotimainen tuote

Suomalainen, tunne velvollisuutesi
käyttää kotimaisia tuotteita


[2]Valkonen (weise), merisininen (ultramarin), terässininen (preusblau), tulipunanen (sinober), ruusunpunanen (karmiin), tiilenruskea (terra sienna), ruohonvihreä (renn superfin grün), puhdaskeltanen (kromgelb), punervankellervä (oranssi), sysimusta (neutr. chwarts).
12 värin yhdiste. lisäksi: kopaltisininen (kobalt), luonnonkeltanen (okra)

Kysykää hintoja ja asiamiesehtoja.

EL-väriyhdistelmiä ja siveltimiä 2-p. 12-14, 14-16, sekä Kaunokirjoitusjärjestelmiä käsipapereineen saa tilata niiltä koulutarpeiden tukkuliikkeiltä, joiden hinnastoa tämä vihkonen seuraa, myöskin asiamiehiltä ja allekirjoittaneelta.
Elisabeth Länsilounas
Osoite: Tampere.

[3]

EL-vesiväriyhdistelmäni ja EL-öljyväri kynäyhdistelmäni kemiallisessa kokoonpanossa ja valmistuksessa pidän tärkeinpänä värien puhdasta kirkkautta, heleää, loistavaa ja ihastuttavasti vaikuttavaa värisävyä. Mutta valmiiden vesivärineliöiden koristelemista ja leimaamista en pidä tarpeellisena sentähden kun nimikirjoitus ja leima ovat väriyhdistelmän kan­nessa, mutta se on välttämätöntä, että kukin värineliö on erik­seen kupissaan. Samoin on hyvin tärkeää, että väriyhdistelmä käsittää 10-12 kantaväriä.

Tämä värimäärä jo senkin tähden kun erilaisia värivivah­duksia löytyy lähes kahteentuhanteen saakka. Ja sitäpaitsi
kun lapsi koulussa opetetaan kuvaannossa järkiperäisesti värejä käyttämään, täytyy hänellä ehdottomasti olla opetusta vastaava puhdasvärinen, täydellinen, 10‑12 väriä sisältävä kantavåriyhdistelmä.


EL-öljyvärien kemiallisia kokoonpanoja tehdessäni olen ottanut huomioon vesivärimaalien ja öljyvärikynien rinnakkaisen yhteiskäytön mahdollisuuden. Tämä molempien värien rinnakkainen yhteiskäyttö on erikoisempaa värilIi­sessä kuvaannossa, jolloin nim. voidaan EL-värikynillä tehdylle piirrokselle eli kuvalle maalata EL-vesiväreillä —esim. kuvan päällitse sivellen —haluamansa värillisen taustan valo- ja varjo­kohtineen y. m., jollain huomaa, että öljyvärikynäpiirros ei siitä vähintäkään ole turmeltunut. Tämä johtuu siitä, että EL-öljyvärikynäin jälki ei ole puhtaita EL-vesivärejä useastikaan siveltynä; ja laajemmalle öljyväripinnalle pisaroiksi kokoontuneen

[4]

väriveden saa pois kuivaksi puserretulla siveltimellä. Tällaiseen rinnakkaiseen yhteiskäyttöön sopivat yksinomaan EL-värit.

Vastoin opettajain tahtoa on koetettu värillisessä kuvaan­nossa supistaa, varsinkin vesivärien lukua 4 tai 6 väriin, ehkä säästäväisyyssyistä (!). Mutta kokemuksestahan tiedetään, että nämät värit eivät koko lukuvuodeksi riitä, vaan on täytynyt hyvin usein saada lisäksi toiset 4-6 väriä irtonaisina. Näin on jouduttu kumminkin ostamaan 10-12 värikappaletta, mutta saatu vaan 4-6 eri väriä (!). Aineellista säästöä ei saatu, mutta sen sijaan tietopuolinen tuntuva häviö. Ja vielä: mitä sanovat oppilaat sitten täysi-ikäisinä, ja arvostelukykyisinä joksi ne on tarkoitus opettaa? — Kuulee usein kysyttävän: Minkätähden ei oppilas, saisi nähdä ja käyttää koulussa 10:ntä eri väriä? Mitähän epäasiallista siinä voisi olla? Mutta vieläkään ei tosi­asiallista vastausta ole näihin kysymyksiin saatu.

Oppilaat, joille on koulussa annettu 4 tai 6 väriä, ovat täysi‑ikäisinä joutuneet näkemään muitakin värejä, joita eivät ole tunteneet, ovat silloin tyytymättominä kysyneet: »Miksi on meiltä nämät värit koulussa kielletty? Minkätähden ei ole meille näitä annettu?» Tällaisia esimerkkejä löytyy aivan samassa mitassa, mille oppilasmäärälle on 4-6 värin perusteella värillisiä ku­vaanto-opetusta annettu.

Lyseoissa, yhteis- ja tyttökouluissa sekä kaikissa niissä kansakouluissa, joissa opettaja saa vapaasti värit määrätä, on aina oppilaan väriyhdistelmässä 10-12 väriä.

Lähetän täten, nimeni alkukirjaimilla (EL) merkityt, EL-vesiväriyhdistelmäni ja EL-öljyvärikynäyhdistelmäni suuren taiteili­jan ja arvoisain opettajain lausuntojen seuraamina kouluissa y. m. käytettäviksi, vakuutettuna siitä, että tähän asti käytetyt väistyvät. EL-väreillä onkin jo laaja, kiitollinen käyttäjäpiiri arvovaltaista valioväkeä, joista kehoituksena toisille sivistystyöntekijöille mainittakoon Tampereen, Lahden, Helsingin, Salon,

[5]

y.m. kaupunki- ja monien maaseutukuntain koulujen opettajat, joille kaikille — mutta erittäinkin niille, jotka ovat tutkineet EL-värien kelpoisuutta tarkoituksiinsa, ja antaneet näistä minulle erinomaiset todistukset —lausun nöyrimmät
kiitokseni!
Tampereella 28 p. maalisk. 1930.
Elisabeth Länsilounas
EL-väriyhdistelmäin valmistaja

El-merkkauskynät.

El-merkkauskynillä voi piirtää paitsi paperiin, myöskin kaakeli-, maali- ja metallipintoihin, sekä kuivaan-, tuoreeseen- ja jäätyneeseen puupintaan y.m.; samalla kun kynistä lähtee väri herkästi ja liukkaasti. EL‑ merkkauskynien jälki on pysyvä ja pitää värinsä valossa, ilmassa ja vedessä, ilman että piirros vähintäkään irtaantuisi esineen pinnasta, joten tämä öljyvärikynä on taatusti parhain puutavaran merkkaukseen sahalaitoksissa y.m. Samoin tehtaitten pakkausosastoilla osote y.m. merkintää varten. EL-merkkauskynät, joita :on 10 eri väriä, ovat verrattomia myöskin ulkoilma-reklaamikuvien ja ilmoitusten piirtämiseen sentähden kun väri kestää vesisateessa ja auringon valossa. EL-merkkauskynillä tehty piirustus on kokeeksi ollut 11/2 vuoden ajan vedessä, jolla ajalla ei väri tahi kynän jälki ollut vähintäkään turmeltunut tahi muuten irtaan­tunut esineen pinnasta. Näillä merkkauskynillä tehtyyn piirtoon tulee kaunis kiilto jos sitä hiukan hankaa esim. paljaalla kädellä. EL-merkkauskynien massa on tiivistä ja sitkeää, joten se ei helposti murene eikä katkeile piirtäessä karkeampiinkin pintoihin.

Sahalaitosten y.m. toimihenkilöt todistavat, että yksikään ulkolainen merkkauskynä-laatu ei voi kilpailla EL-merkkauskynien kanssa hyvyydessä ja hinnan halpuudessa.

[6]

TODISTUSJÄLJENNÖKSIÄ.

Olen kokeillut Neiti Elisabet Länsilounaan kouluvärejä (vesimaalausta varten) ja voin mielihyvällä todistaa näitten kelpaavaisuuden tarkoitukseensa sekä kokoonpanonsa että valintansa ja väriloistonsa puolesta.
Meidän oloihin ovat nämä juuri soveltuvia kauppahintaansakin nähden, joten toivottavasti voivat sivuuttaa tällä alalla kaikki ulkolaiset tuotteet.
Leppävaara 9 p kesäkuuta 1929.
Axel Gallen-Kallela.


Värityksellisen piirustusopetuksen kannalta voin ilolla todistaa, että Elisabeth Länsilounaan valmistamat El-vesivärit olen havainnut puhtaiksi ja kirkkaiksi, mikä värinäkemyksen kannalta on erittäin tärkeätä, sekä keveiksi käyttää, sekä erikseen että sekoitettuina, ilman sameutta, raskautta ja kalseutta, mikä vika on useissa ulkomaisissa tähän asti käytetyissä vesiväreissä, joten toivon näiden El-värien pääsevän kouluissamme yleiseen käytäntöön, varsinkin kun ne lisäksi ovat kotimaista tuotetta ja hinnaltaankin puolta halvempia kuin yleisesti kouluissa käytetyt halvemmat ulkomaiset vesivärit.
Sortavalassa tammikuun 29 p. 1928.
G. A .Brander
Sortavalan seminaarin
piirustuksen lehtori.
(Sinetti.)

Saan täten todistaa, että kokeiltuani El-vesiväriyhdistelmää maalauksellisesti ja tutkittuani sitä väriteorian ja värillisen kuvaantotekniikan opetuksessa olen tullut huomaamaan, että värit liukenevat helposti siveltimen alla ja värjäävät tasaisesti sekä yksinään että sekoitettuina ja kuivuvat joutuin, joten maalattavan paperin pinta pysyy tasaisena, mikä seikka on hyvin tärkeä. Värien kestävyyttä tutkin sammuttamattoman kalkin väkevällä lipeäliuoksella, jonka kokeen kaikki värit hyvin kestivät. Väriensä puolesta ovat EI-värit puhtaan kirkkaita kaikki, ja on niiden väritunto kuulakas ja silmää hivelevän kaunis, eikä, kuten ulkolaisten halpojen kouluvärien, kalsea, samea ja likaiselta vaikuttava, joten viimeksimainituilla ulkolaisilla väreillä on ollut miltei mahdotonta saada koulussa tyydyttäviä tuloksia harjotelmissa, puhumattakaan väriteorian opetuksen järkiperäisestä edes alkamisestakaan. El-väriyhdistelmä kantaväriyhdistelmänä on verraton uutuus Suomen kouluihin. Se on täydellinen, järjestelmällisesti suunniteltu kokonaisuus, jonka tarpeellisuus on ehdoton värillisen kuvaanto-opetuksen teoriassa ja sen käytönnöllisessä harjottelussa. Tällainen valmis, siististi koteloitu täydellinen kantaväriyhdistelmä on kou-

[7]

luistamme tähän asti kokonaan puuttunut haitaten siten oppilaan luontai­sen väri- ja kauneusaistin kehitystä, jota ei hän enempää kuin opettaja­kaan — kykene ilmaisemaan muutamalla sameavärisellä väripyörykällä, kuten on uskoteltu.
Jokainen oppilas tarvitsee EI-väriyhdistelmän, jos mieli oppia täydel­lisempää värillisiä kuvaantoa.
EI-vesivärit ovat kotimaista tuotetta, ja on niiden hinta vain puoli ulkolaisten kouluvärien hinnasta.
Toivon hartaasti EL-värien pääsevän yksinomaiseen käytäntöön kaikissa Suomen kouluissa samalla kun huomautan, että jokainen opettaja on oikeutettu vaatimaan oppilailleen mainitun El-väriyhdistelmän saadakseen värillisen kuvaanto-opetuksen tarkoitustaan vastaavaksi.
Tampereella, maaliskuun 20 p:nä 1928.
K. Emil Sipinen
kansak. opettaja.
(Sinetti.)

Yhdyn täydellisesti ylläolevaan lausuntoon.
Tampereella 21 p:nä maalisk. 1928.
Hilja Nironen.
kansak. opettaja

Kokeiltuani kahden vuoden ajan El-vesiväreillä kouluopetuksessa, haluan mielihyvin yhtyä edelliseen lausuntoon.
Kangasalla, 19 p:nä kesäk. 1928.
Helmi Erkkola
yhteisk. opettaja.

Yhdyn mielihyvin edellisiin lausuntoihin.
Ruovedellä, 15 p:nä elok. 1928.
Inkeri Särkkä
Tamp. Suom. Yhteisk.
piirustuksenopettaja.

Yhdyn edellisiin toivoen hyvien kotimaisten värien pian pääsevän yleiseen käytäntöön.
Tampereella, huhtik. 1 p. 1929.
Iri Blomstedt
kansak. opettaja.

[8]

Yhdyn edellä oleviin lausuntoihin.
Lyyli Kalkkinen.
kansak. opettaja.

Täydellisesti yhdyn edelläoleviin lausuntoihin.
Tampereella, helmik. 18 p. 1930.
Kaarlo Rantavaara.
kansak. opettaja.

Tampereen Kansakoulujen
TARKASTAJA
Tampereella helmik. 79 p:nä 1930.
N:o 325.

TODISTUS.

Pyynnöstä todistan, että Tampereen kaupungin kansakouluissa on viime aikoina käytetty neiti Elisabet Länsilounaan kouluvärejä ja että opet­tajat ovat niihin yleensä olleet tyytyväisiä. Koska ne ovat kotimaisia ja hintansakin puolesta sopivia, on toivottavaa, että niitä maassamme ulkomaisten tuotteiden asemasta yhä yleisemmin alettaisiin käyttää.
Otto Erkkilä

Elisabet Länsilounaan keksimät ja valmistamat El-vesivärit ovat käsitykseni mukaan erinomaisia, voiden kilpailla parhaiden ulkomaisten vesivärien kanssa, jopa voittaenkin ne värin kirkkaudessa ja herkkyydessä.
Näin ollen suosittelen niitä käytettäväksi piirustus opetuksessa Suomen kouluissa.
Helsinki, huhtik. 3 p 1927.
Hilja Toivanen
Helsingin Suom. Tyttölyseon
piirust. opettaja.

Kokeilujeni perusteella voin täydelleen yhtyä edelläolevaan. Tampere, maalisk. 25 p. 1928.
Hilja Vaskinen
Tampereen Tyttökoulun
piirust. opettaja.

[9]

TODISTUS.

Pyynnöstä saan täten todistaa, että olen kokeillut El-vesiväreillä, jotka neiti Elisabet Länsilounas on keksinyt, ja ovat nämä värit erittäin puhtaita ja kirkkaita ollen samalla niitten väriyhtymät ja sekotukset kauniita, pehmeitä ja miellyttäviä, joten pidän näitä värejä parempina kuin vastaavanlaatuisia ulkomaisia kouluvärejä, joten toivoisin piirustustusta harrastaven opettajien tutustuvan näihin kotimaisiin väreihin.
Helsingissä, maalisk. 3 p. 1927.
J. U. Autonen.
kansak. opettaja.
(Sinetti.).

TODISTUS.

Pyynnöstä saan todistaa, että Elisabet Länsilounaan valmistamat vesi-värit E.L. ovat täysin tarkoitukseensa soveltuvia kirkkautensa ja täyteläi­syytensä tähden, josta syystä voin niitä kotimaisena tuotteena suositella käytäntöön otettaviksi kouluväreinä.
Tampereella, maalisk. 18 p. 1928.
I. E. Kukkasniemi.
opettaja.

Käytettyäni El-vesivärejä sekä kotona että luokalla opetuksessa, olen huomannut ne omaavan värivoimaa, kirkkautta ja pehmeyttä joka asettaa ne paljon ulkomaalaisten kouluvärien yläpuolelle. Erittäin sopivia ovat El-värit väriopetuksessa, koska ne muodostavat eheän värikokoelman.
Tampereella 19 päivänä maaliskuuta 1928.
Maj Nordin.
Piirust. opett. Tampereen
Ruots. yhteiskoulussa.

Kokeilun perusteella voin täten pyynnöstä todistaa, että El-öljyvärikynät monessa suhteessa voittavat ne ulkolaiset värikynät, joita nykyään on kouluissa käytetty. Värit ovat puhtaita ja kirkkaita sekä lähtevät piirtäessä herkästi ja liukkaasti paperille voiden niillä vetää sekä kovaa että pehmeätä jälkeä. Saapa eri väreistä, niitä päällekkäinkin vetämällä, useita eri vivahteita. — Näitä kyniä käytettäessä säilyvät piirustukset siisteinä niitä päällekkäinkin ladottaessa, joka viimeksimainittu seikka on kaikkiaan puollan niiden käytäntöönottoa Suomen kouluissa, varsinkin, kun lisäksi täten säästyttäisiin ulkomaiden tuotteiden käytöstä.
Tampereella, 19. VI. 1928.
Hilja Vaskinen
Piirust. opettaja.

[10]

Yhdyn ylläolevaan lausuntoon sillä lisäyksellä, että E. L. öljyvärejä voi edullisesti käyttää rinnan E.L. vesivärien kanssa.
Tampereella 1 pv. IV. 1929.
Iri Blomstedt.
kansak. opettaja.

Kokeiluni perusteella yhdyn täydellisesti edelläoleviin lausuntoihin.
Tampereella, helmik. 18 p. 1930.
Kaarlo Rantavaara.
kansak. opettaja.

N:o 105.
Tampere, 29 p:nä huhtikuuta 1928.
TODISTUS

Pyynnöstä olemme tarkastaneet Neiti Elisabet Länsilounaksen valmistavat vesivärit (14 kpl.), jotka ilmoituksen mukaan lasketaan kauppaan merkillä "E. L." ja vedellä sekoitettuina ovat tarkoitetut käytettäviksi maalausopetusvälineinä oppilaitoksissa, kouluissa y. m. Värit ovat seuraavat: lumivalkonen (valkonen) merisininen (Ultramariini), terässininen (Preussinsininen), tulipunanen (sinoperi), puhdaskeltanen (kromikeltanen), poltetun tiilen ruskea (terra sienna), ruusunpunainen (karmini), tumman keltainen (tumma kromikeltanen), sysimusta (neutralimusta), punertavankellervä (oranssi), kopaltinsininen (kobaltisininen), luonnonkeltainen (okra), ruohonvihreä (vihreä), sypressinmusta (umbra).

Esitetyt näytteet eivät sisällä arsenikia ja myrkyttöminä eivät muu­tenkaan ole terveydelle vahingollisia joten värit hyvin soveltuvat tarkoi­tukseensa.

TAMPEREEN TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN ELINTARPEIDEN TARKASTUSASEMA.
Carl Mäklin

Jäljennökset oikeiksi todistavat:
Mandi Paasonen. Irja Galla.

Ei kommentteja :