2.7.08

Maanviljelijän maaliopasMAANVILJELIJÄN MAALIOPAS

TIKKURILAN TEHTAAT
VERNISSA-, VÄRI- JA LAKKATEHDAS
OMISTAJA:
A.B. SCHILDT & HALLBERG O.Y.
TIKKURILA

[---]

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1935

[---]
SISÄLLYS:
Siv.
Alkulause ... 5
Värituotteita maanviljelystyökeluja ja rakennuksia varten ... 9
  TEHO ja VALTTI Eristyslakat ... »
  TEHO Kattovärit, värilliset ... 12
  TEHO Kattolakka, musta ... 13
  TEHO Kattokitti ... 14
  TEHO Seinävärit ... 15
PANSSARIVÄRIT ... »
  TIKKURILAN VERNISSA ... 16
  UNICA Öljylakat ... 17
  KIRI Öljylakat ... »
  UNICA Emaliväri ... »
  KIRI Emaliväri ... »
  YEDDO Emaliväri ... »
  PERMO Lattiaemali ... 18
  PESTO Seinäväri... »
  MIRKO Autoemali ... »
  Aluminilakkaväri 343... »
  SIRO Seinäväri, himmeä ... »
  VELO Pyörälakka... »
  KIVA ja AIRA Kiillotusvahat... »
Työmenetelmiä... 19
  Perustus- ja rakennustyöt ... »
  Navetat, tallit y.m.s. ... »
  Lantasäiliöt ... 21
  AIV-rehukuopat ... »
  Säiliötornit ... 22
  Vesisäiliöt ... »

[4]

  Talousrakennukset ... 22
  Maitokamari ... 23
  Kellarit ... »
  Maanviljelysajokalut ... »
  Tuulimoottorit ... 24
  Palotikapuut ... »
  Aita- ja johtopylväät ... »
  Aidat ja veräjät ... 25
  Tiesillat ... »
  Vesijohdot ja pumppuhuoneet ... »
  Sementtiputket ja viemärijohdot ... 26
  Kasvihuoneet ... »
  Kaivonkannet ja kaivorakennukset ... »
  Sillat ja silta-arkut ... 27
  Ruuhet, veneenpohjat y.m.s. ... »
  Pesutuvat, saunat ... »
  Asuinrakennukset ... »
    Uusi seinä ... 28
    Vanha seinä ... »
    Ulko-ovet ja ikkunat ... 29
    Ulkoportaat ... 30
    Ulkokatto ... 31
      Mustapeltiset katot ... »
      Galvanoitua peltiä olevat katot ... 32
      Huopakatot ... 33
    Sisämaalaustöitä ... »
      Lattiat ... »
      Sisäkatot ... 35
    Seinät ... »
  Ovet ja ikkunat ... »
  Huonekalut ... »

[5]

ALKULAUSE.

Maatalouden kannattavaisuuslaskelmien lopputulokseen vaikuttavat sangen huomattavassa määrässä myöskin täysin edeltäarvaamattomat tekijät. Huolellisimmatkin laskelmat voi sekoittaa liian niukkaluminen talvi pakkasineen, kuivuus, tulva tai raesade kesällä ja monet muut seikat, joista vain maatalous joutuu kärsi mään. Kun maatalouden yleinen kannattavaisuus ei maassamme ole mitenkään loistava, on ymmärrettävää, että maassamme ei vielä ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota maatalouden kiinteistöjen ja työvälineiden asianmukaiseen hoitoon. Kuitenkin joutuvat esimerkiksi ulkotyövälineet olemaan ulkosalla poudalla ja sateella, auringonpaisteelta ja pakkasella, jolloin ne säävaihteluiden vaikutuksesta sangen helposti turmeltuvat. Paras ja yksinkertaisin keino niiden suojelemiseksi on niiden maalaus. Maatalouden moninaisten työvälineiden, rakennusten, rehusäiliöiden y.m. joukossa on tuskin mitään välttämätöntä tarvetta palvelevaa, jota asianmukainen maalaus ei suojelisi ennenaikaiselta turmeltumiselta ja tuholta.

Varemmin käytettiin maaseudulla sangen yleisesti tervaa sivelyaineena, mutta se ei kuitenkaan sovellu kaikkiin sivelytarkoituksiin eikä se myöskään kykene

[6]

suojelemaan kaikkia säävaihteluita vastaan. Tikkurilan Tehtaat ovat senvuoksi viime vuosien kuluessa kiinnittäneet erikoista huomiota sopivien sivelyaineiden valmistamiseen ja ovat nyttemmin onnistuneet valmistamaan sivelyaineita, jotka käytännössä ovat osoittautuneet ennenkuulumattoman tehokkaiksi suojelemaan maanviljelijän omaisuutta. Väriteollisuuden viimeaikainen kehitys on auttanut valmistamaan kaikkiin erikoistarkoituksiin soveltuvia sivelyaineita, joista maanviljelijän kannalta katsoen tärkeimpiä ovat vettä läpäisemättömät, mädäntymistä ja ruosteenmuodostumista ehkäisevät sivelyaineet.

Maanviljelijä saattanee ajatella, että maalauksen vaatimat menoerät rasittavat ehkä liikaa hänen talouttaan tai että maalauksesta ei olisi hänelle vastaavaa hyötyä. Tämä on kuitenkin virheellinen käsityskanta. Kysymykseen tulevien sivelyaineiden hinnat ovat hyvinkin kohtuullisia ja ne kustannukset, jotka aiheutuvat rakennusten ja työvälineiden tarkoituksenmukaisesta maalauksesta tulevat ajan mittaan moninkerroin takaisin rakennusten ja työvälineiden säilyessä huomattavasti kauemman aikaa käyttökuntoisina. Maalaukseen uhratut varat ovat niin ollen säästöön pantua pääomaa, joka tulee kasvamaan korkoa aivan yhtä varmasti kuin pankissa. Maalauksen laiminlyöminen tai sen lykkääminen määräämättömään tulevaisuuteen on näin ollen väärää säästäväisyyttä.

Tässä kirjasessa selostetaan maataloudessa tarvittavien sivelyaineiden ominaisuuksia sekä niiden käyttötapoja parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Tikkurilan Tehtaat antavat pyynnöstä myös

[7]

kaikkia maalausta ja maataloustarvikkeita koskevia yksityiskohtaisia neuvoja ja tietoja.

Usein esiintyneestä syystä kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että väri- ja lakkavalmisteitamme aina on käytettävä tarkoin meidän antamiemme ohjeiden mukaisesti, koska valmisteemme luonnollisestikaan eivät voi vastata niille asetettavia vaatimuksia, jos työntekijä omin päin, vasten meidän ohjeitamme, ryhtyy niitä ohentamaan tai muulla tavalla epätarkoituksenmukaisesti käsittelemään.

[8]

[9]

Värituotteita maanviljelystyökaluja ja
rakennuksia varten.ERISTÄVÄT SIVELYAINEET.

TEHO ja VALTTI Eristyslakat.

Mustia.

Eristyslakat, joiden tarkoituksena on suojella mätänemiseltä ja ruosteelta, ovat kieltämättä tärkeimpiä sivelyaineita, mitä maataloudessa tarvitaan.

Tikkurilan Tehtaat valmistavat kahta tällaista eristysainetta, joiden nimiksi on annettu TEHO ja VALTTI. Kumpaakin voidaan käyttää mihin eristystarkoitukseen hyvänsä, mutta suositellaan TEHOA etupäässä ulkoilmasivelyä ja VALTTIA sisäsivelyä varten. Näiden eristyslakkojen eri ominaisuudet ja käyttötarkoitukset selviävät muuten allaolevasta:

TEHO-Eristyslakka on paksumpi b i t u m i - t u o t e, joka kuivuu kohtalaisen hitaasti, muodostaen hyvin täyttävän, kimmoisan pintakalvon, jota ei vahingoita aurinko eikä sade eivätkä mitkään saat tai lämpötilan vaihtelut, jonka vuoksi TEHOA erikoisesti suositellaan ulkoilmassa olevien pintojen sivelyä varten. Paksuudestaan huolimatta on TEHOA erittäin helppo sivellä myös suuremmille pinnoille, kuten pelti- ja huopakattoon y.m.

[10]

VALTTI-Eristyslakka on hieman ohuempi a s f a 1 t t i t u o t e, joka kuivuu nopeasti, muodostaen kovan, emalia muistuttavan pintakalvon. VALTTI imeytyy hyvin betonin huokoiseen pintaan ja suositellaan sitä erikoisesti tämänlaatuisiin töihin, kuten perusmuureihin, rehusäiliöihin, tierumpuihin, kellareihin y.m.s. Vaikka tällaiset pinnat sivelytilaisuudessa usein ovat kylmiä, voidaan sively VALTTI Eristyslakalla kuitenkin suorittaa.

TEHO ja VALTTI Eristyslakat toimitetaan käyttövalmiina. Ne ovat siveltävät kylminä eikä niitä pidä lämmittää tulella. Ennen käyttämistä on astian sisältö sekoitettava, mutta sitä ei saa millään ohentaa. Siveltävien pintojen tulee olla täysin kuivia, puhtaita ja pölystä vapaita. Erittäinkin TEHO-Eristyslakkaa käytettäessä on kosteat laasti- ja betonipinnat kuivattava puhalluslampulla, jolloin vain pienempi pinta-ala kerrallaan on käsiteltävä, jotta se varmemmin saadaan täysin kuivaksi. Rautapinnat puhdistetaan ruosteesta teräsharjalla hankaamalla.

Sivelyt on tehtävä kohtalaisen paksulti ja tasaisesti. Kun on kyseessä eristäminen veden ja happojen vaikutusta vastaan, niin voi 2 tai 3 sivelyä, riippuen pinnan laadusta, olla tarpeen.

TEHO ja VALTTI-Eristyslakkoja ei saa säilyttää lähellä tulta, mutta niitä on myös suojeltava pakkaselta.

Kaivoja, syvempiä rehukuoppia y.m.s. eristettäessä on sively tehtävä alhaalta ylöspäin paremman ilmanvaihdon vuoksi.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakkojen muodostamiin pintakalvoihin ei vaikuta vesi, kosteus, lika, multa‑

[11]

hapot, parkkihapot, maitohappo, suola- ja rikkihappo, ammoniakki, soodaliuokset, rikkidioksiidi, savukaasut, ammoniakkipitoinen talli-ilma y.m.s.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakat sopivat kaikenlaisiin sisä- ja ulkopuolisiin sementti-, betoni-, laasti-, tiili-, kivi-, pelti-, puu-, huopa- ja pahvipintoihin. Ne eivät ole myrkyllistä. Läpeensä kuivuttuaan ne ovat hajuttomia. Ne eivät halkeile, murene eivätkä lohkeile pois pinnasta, eivätkä myöskään sula lämmössä.

Isompia pintoja siveltäessä voidaan menekki laskea seuraavaksi:

TEHO-Eristyslakan menekki betonipintaan riippuen kuitenkin pinnan karkeudesta, 1 kiloksi n. 3-4 m2
kohden. Jos sively tehdään kahteen kertaan, on menekki toista sivelyä varten 1 kg n. 5-6 m2 kohden. Peltikattoon voidaan laskea menevän n. 13-15 m2:n alaan 1 kg ja huopakattoon n. 5-6m2:n alaan 1 kg.

VALTTI-Eristyslakan menekki raakaan betonipintaan voidaan laskea 1 kiloksi 2-4 m2 kohden ensimäistä sivelyä varten ja 1 kiloksi 4-5 m2 kohden toista sivelyä varten.

Monia niitä eristystarkoituksia varten, joita tässä kirjasessa selostetaan, on tavallisesti tapana käyttää kuumennettua kivihiilitervaa ja pikeä, mikä kuitenkin aiheuttaa vaivalloisen ja aikaa vievän työn. Yksin­kertaisemmin ja mukavammin tehdään eristystyö, jos tar­koitusta varten käytetään näitä valmiita eristyslakkoja. Vaikkakin ne ostettaessa ovat hieman kalliimpia, niin korvaa kuitenkin niiden yksinkertaisempi ja mukavampi käsittely suuresti tämän hintaeroa.

[12]

TEHO Kattovärit.

TEHO Kattovärit ovat tarkoitetut sekä pelti- että
huopakattojen sivelyä varten.

Värilliset TEHO Kattovärit ovat puhtaita standöljy‑värejä eli n.k. PANSSARI-värejä. Sideaineena näissä ei käytetä tavallista vernissaa, vaan yksinomaan erikoiskeittomenetelmän mukaan valmistettua standöljyä, jota valmistamme Panssariöljyn nimellä. Tämän öljyn erikoisominaisuuksista johtuu, että TEHO Kattovärit kestävät lämpötilan vaihteluita, aurinkoa, tuulta ja sadetta huomattavasti paremmin kuin tavalliset öljyvärit.

TEHO Kattovärejä toimitetaan 5 pääsävyä värikarttamme N:o 10 mukaan, nim.:

Kattoväriä N:o 2, harmaata
» » 3, tiilenpunaista
» » 4, tummanpunaista
» » 5, vihreätä
» » 6, kuparinruskeata.

Öljyväriin verrattuna on TEHO Kattovärillä se suuri etu, että se toisaalta on öljyväriä kestävämpää, toisaalta sen pintaa ei vahingoita sade, joka sattuu jo n. tunti sivelyn jälkeen.

Maalaus on aina suoritettava katon varjopuolella. Maalausta kuumassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Lyijymönjävärillä pohjustettaessa on huomioitava että lyijymönjäväri vaatii sangen pitkän ajan kuivuakseen. Sen on saatava kuivua vähintäin 1 à 2 viikkoa.

[13]

TEHO Kattovärien, värillisten, menekki voidaan
laskea seuraavaksi:
1 kilolla maalataan
N:o 2 puhd. pelti n. 8-9 m2, huopa n. 21/2-4 m2
» 3 » » » 9-10 » » » 3-4 »
» 4 » » » 13-15 » » » 4-5 »
» 5 » » » 11-12 » » » 4-5 »
» 6 » » » 13-15 » » » 4-5 »

Ennen maalatulla peltipinnalla on menekki, riippuen vanhan maalipinnan huokoisuudesta, laskettava lähemmäksi huopapintaa varten mainittua määrää.

Jos katto halutaan maalata mustaan sävyyn, voidaan tähän käyttää mustaa Panssari-väriä. Mustan PANSSARI-värin menekki voidaan laskea seuraavaksi:
puhtaalla peltipinnalla 1 kg. 12-13 m2 koht.
huopapinnalla 1 » 4-5 » »

Jos pelti- tai huopakatossa olisi pienempiä reikiä, voidaan nämä tiivistää käyttämällä erikoiskittiä, jota toimitamme TEHO Kattokitin nimellä. Tätä on mustaa, punaista ja harmaata sävyä.


TEHO Kattolakka, musta.

Tikkurilan Tehtaat toimittavat myös huokeampaa mustaa kattolakkaa, joka on bitumipitoinen tuote ja siis laadultaan täydellisesti eroaa värillisistä TEHO Kattoväreistä.

TEHO Kattolakka toimitetaan käyttövalmiina. Ei sisällä syövyttäviä aineita. - Teho kestää kosteutta ja

[14]

kaikkia lämpötilan vaihdoksia muuttumatta ja halkeilematta. Se kestää kauemmin kuin tavallinen asfalttikattolakka.

TEHO ei juokse katosta auringonpaisteessa. Teholla siveltyä kattoa ei pidä hiekoittaa. Tehoa ei saa lämmittää tulella.

TEHOA voi käyttää kaikenlaatuisten kattojen, kuten rautalevy-, galvan. pelti-, huopa-, lauta-, betoni- y.m. kattojen sivelemiseen.

Ennen sivelemistä on katto puhdistettava. Pienempiä rakoja ja vuotoja ei tarvitse paikata. Kun Tehoa sivellään hieman runsaanlaisesti, tiivistää se sellaiset paikat. Suurempiin rakoihin on käytettävä TEHO Kattokittiä.

Vanhat, kuluneet ja huokoiset huopakatot on ensin pohjustettava ohennetulla TEHO Kattolakalla. Ohentamiseen käytetään bensolia, mutta voi tähän tässä tapauksessa myös käyttää bensiiniä. Viimeistelysivelyä varten TEHO Kattolakkaa ei saa ohentaa.

TEHO Kattolakan menekki riippuu jonkinverran pinnan laadusta. Huopa- tai betonikattoa varten voidaan kuitenkin menekki laskea 1 kiloksi n. 5-6 m2 kohti sekä peltikattoa varten 1 kiloksi n. 13-15 m2 kohti.


TEHO Kattokitti

on paksu tahdas eli kitti, jolla täytetään katossa olevat suuremmat raot ja tiivistetään halkeamat ja saumat esim. savupiipun ympärillä. Se tekee sellaiset paikat täydellisesti vedenpitäviksi. Jos kattohuovassa on

[15]

suurempia repeämiä, voidaan ne paikata säkkikankaalla, jolle levitetään Teho kittiä. Tämän päälle sivellään Teho kattolakkaa. Teho kittiä levitetään paraiten muurauslastalla.

TEHO Kattokittiä toimitetaan mustaa, punaista ja harmaata sävyä.


TEHO Seinävärit.

TEHO Seinävärit ovat erikoisöljyvärejä rakennusten ulkoseinien maalausta varten. Ne valmistetaan erikoismenetelmän mukaan käsitellystä pellavaoljystä, joka tekee nämä värit huomattavasti kestävämmiksi lämpötilan vaihteluita, aurinkoa, tuulta ja sadetta vastaan kuin tavalliset öljyvärit.

TEHO Seinävärit toimitetaan sivelykuntoisina ja voidaan ne pohjustus- ja välisivelyä varten ohentaa vernissalla.

1 kilolla TEHO Seinäväriä (ohentamatonta) voidaan
sivellä n. 5-6 m2:n pinta-ala.

TEHO Seinävärejä toimitetaan 11 pääväriä värikarttamme N:o 10 mukaan, mutta voidaan myöskin saada muita sävyjä tilaajan antaman värinäytteen mukaan.


Tikkurilan PANSSARIVÄRIT

rautarakenteita varten

ovat valmistetut patentoidun erikoiskeittomenetelmän mukaan käsitellystä pellavaoljystä. Ne ovat tämän takia huomattavasti kestävämpiä ja myös maalaustilaisuudessa vähemmän riippuvaisia lämpötilassa ja vuodenajasta kuin tavalliset öljyvärit. Kylmä ja kosteus

[16]

eivät vaikuta samassa määrin haitallisesti maalaustulokseen ja esim. noin puolituntia sivelemisen jälkeen sattuva sade ei enää turmele maalipintaa, vaikkakaan tämä silloin ei vielä ole kuiva. PANSSARIVÄRIT ovat myös n.k. »tuorepohja» värejä; t.s. niillä voidaan toinen sively tehdä jo muutama tunti ensimäisen sivelyn jälkeen, vaikka tämä ei.vielä olekaan läpeensäkuivunut.

PANSSARIVÄRI on kaikissa suhteissa edullisin väri rautasiltoja, nostokurkia, rautaisia johtopylväitä, putkijohtoja sekä yleensä kaikenlaisia ulkoilmassa olevia rautarakenteita varten.

PANSSARIVÄRIT toimitetaan värikartan N:o 11 mukaan. Muita sävyjä valmistetaan ostajan antaman värinäytteen mukaan.

Panssarivärien esittelykirjanen saadaan pyydettäessä ilmaiseksi.

TIKKURILAN VERNISSA, hartsi- ja lyijyvapaa, hyvin kuivuva, tarjoaa suurimmat takeet työn onnistumiselle.

Edelläselostetut värit ovat erikoisvärejä, erikoisesti tarkoitetut käytettäviksi maataloudessa ja teollisuuslaitoksissa. Sitä paitsi Tikkurilan Tehtaat tietenkin toimittavat kaikkia muitakin asuin- ja talousrakennusten sekä työkalujen ja koneiden maalaukseen tarvittavia värejä ja lakkoja. Luettelemme tässä vielä muutamia niistä erikoisvalmisteista, jotka tulevat kysymykseen tässä kirjoituksessa kosketeltuihin tarkoituksiin.

[17]

UNICA ja KIRI öljylakat ovat värittömiä lakkoja kaikkiin erikoistarkoituksiin. Tässä yhteydessä mainittakoon seuraavat:

UNICA Lattialakka 110, verrattoman hyvä lakka
kaikenlaisia lattiapintoja varten. Kuivuu yhdessä yössä.

KIRI Lattialakka 198, nopeasti kuivuva n.k. 4-tunnin lakka. Sopii erinomaisesti myös linoleumimattojen lakkaukseen.

UNICA Linoleumilakka 115 on erikoislakka lino‑leumimattojen lakkausta varten.

UNICA Huonekalulakka 103 ja UNICA Penkkilakka 101 ovat erinomaisen hyviä lakkoja kaikenlaisia huonekaluja ja istuimia varten.

UNICA Vaunulakka 123 ajokalujen lakkausta varten.

UNICA Ulkoilmalakka 100 ulko-ovien ja ikkunoiden sekä kaikenlaisten ulkotöiden lakkausta varten.

UNICA Venelakka 113 on venelakka korkeinta laatua. Ei valkene merivedessä.

UNICA Emali-väri on yleisemali korkeinta laatua kaikkiin seka ulko- että sisämaalaustöihin. Toimitetaan 57 eri sävyä värikartan N:o 1 mukaan. UNICA emalin sävyt ovat valitut erikoisesti silmälläpitäen huonekaluteollisuudessa vallitsevaa uudenaikaista makusuuntaa.

KIRI Emali on nopeasti kuivuva n.s. 4-tunnin emaliväri, tarkoitettu myöskin sekä sisä- että ulkotöitä varten. Toimitetaan 28 sävyä värikartan N:o 2 mukaan.

YEDDO Emaliväri on oivallinen kotimaaliväri kaikenlaista sisämaalausta varten. Toimitetaan 28 sävyä, myös värikartan N:o 2 mukaan.

[18]

PERMO Lattiaemali on erinomaisen kestävä lattialakkaväri puulattioita varten, mutta hyvin sopiva myös vanhojen ja kuluneiden linoleumimattojen maalaukseen. Toimitetaan 10 sävyä värikartan N:o 3 mukaan.

PESTO Seinäväri on käyttövalmis, haponkestävä lakkaväri, joka sietää pesua saippualla ja laimealla lipeäliuoksella ja on tarkoitettu erikoisesti keittiöiden, komerojen, kylpyhuoneiden, eteisten, porraskäytävien y.m. seinien maalaukseen.

MIRKO Autoemaliväri on öljyemaliväri autoja ja parempia ajokaluja varten.

Alumiinilakkaväri N:o 343 on valmiiksi sekoitettu alumiiniväri, joka on tarkoitettu rautarakenteiden, peltikattojen y.m. sivelemiseen. Rautapinnat on pohjustettava lyijymönjävärillä. 1 kg:lla voidaan sivellä 15-20m2.

SIRO seinäväri on himmeä, koristeellinen seinäväri, joka kestää puhdistusta. Toimitetaan 24 sävyä värikartan N:o 5 mukaan.

VELO Pyörälakka, musta ja punaruskea, on erikoisen kestävä erikoislakkaväri pyörien ja moottoripyörien maalaamiseen.

KIVA ja AIRA kiilloitusvahat ovat tunnetusti hyviä laatuja lattioiden hoitoa varten.


Tikkurilan Tehtaat toimittavat muuten lakkoja ja värejä jokaiseen erikoistarkoitukseen. Selostuksia ja hintatietoja lähetetään pyydettäessä.

[19]

Työmenetelmiä.


Seuraavassa selostamme tärkeimpiä tarkoituksia, joita varten maanviljelijä tarvitsee värejä ja eristysaineita.


Perustus- ja rakennustöissä

kuten pohjamuureja, kellareita, alustoja, tunneleita, rautarakenteita y.m. varten sekä käytettäessä sellaista ainetta kuin Ensoniittia ja Insuliittia näiden vedentiiviiksi tekemiseksi, ovat TEHO tai VALTTI eristyslakat välttämättömiä.

Erikoisen tärkeätä on, että sokkelipinnat, jotka tulevat olemaan seinien alustava, eristetään hyvin maakosteudelta sivelemällä ne näillä eristysaineilla.

Jos rakennusten lattiapohjat tehdään betonista, ovat nämä erittäin hyvin eristettävät maakosteudelta ennenkuin laudoitukset ja lattiantäyte asetetaan.


Navetat, tallit ja sikolätit.

Seinät, sekä hirsi- että kivi- ja betoniseinät, olisi puhtaanapidon ja syöpäläisten tuhoamisen helpottamiseksi siveltävä VALTTI-Eristyslakalla paneelikorkeutta myöten. Kivi- ja betoniseinien yläosat sivellään sopivimmin kalkkivärillä.

Ikkunat ja ovet maalataan valkoisella öljyvärillä, joka on sekoitettu varnissasta ja sinkkivalkoisesta (lyijyvalkoisen käyttöä sisäpuolien on vältettävä jo siitäkin syystä, että se pian tummenee ammoniakkipitoisen talli-ilman vaikutuksesta). Kestävämpiä värejä tätä tarkoitusta varten ovat kuitenkin TEHO-Seinävärit.

Katot ja katonkannattimethan useimmiten sivellään kalkilla. Kalkkiväri ei kuitenkaan aikaa myöten ole mikään sopiva sivelyaine puuta varten, mutta on sillä

[20]

tietenkin se etu, että se on valkoinen, tehden huoneen valoisaksi, jotapaitsi kalkkisively on huokea, joten se usein voidaan uudistaa, ollen niinmuodoin myös puhtaussyistä tarkoituksenmukaista käytettäväksi. Konservoimissuhteessa paljon edullisempi sivelyaine kattoja ja katonkannattimia varten saadaan sekoittamalla yhtä suuret osat vernissaa ja puutervaa tahi puutervaa ja karbolineumia. Tällaiset öljyseokset tunkeutuvat hyvin puupintaan sisään ja konservoivat puupinnan erittäin tehokkaasti kostean talli-ilman turmiolliselta vaikutukselta sekä suojelevat sitä niinmuodoin mätänemiseltä. Tätä ivelytapaa suositellaan erikoisesti uusia puurakenteita varten. Kestävämpi tulos luonnollisestikin saavutetaan, jos sively tehdään kahteen kertaan. Jos puupinta aikaisemmin on ollut maalattu kalkkivärillä, on vanha kalkkipinta mahdollisimman huolellisesti poisraapittava teräsharjalla. jos katto halutaan valkoiseen tahi vaaleaan sävyyn, on öljymaalaus soveliain. Tällöin on pinta puhdistettava yllämainitulla tavalla, jonka jälkeen se pohjustetaan ohuella öljyvärillä, jossa on pääasiallisesti vernissaa ynnä pieni sinkkivalkoislisä sekä vähäisen tärpättiä. Valmiiksisively tehdään senjälkeen normalipaksuisella sinkkivalkoisöljyvärillä, joka saadaan halutunsävyiseksi muita värijauheita lisäämällä. Viimeistelyvärinä voidaan myöskin käyttää TEHO-Seinävärejä.

Ulkoikkunat maalataan mieluimmin valkoisella lyijyvalkoisöljyvärillä. Ovet, jotka tavallisesti ovat tummia, olisi paras sivellä TEHO-Eristyslakalla. Sattuu kuitenkin varsin usein, että tällaiset ovet sivellään puutervalla, mutta ulkopuolella, missä ovi on sateelle ja auringolle

[21]

alttiina, ei tervasively kestä yli talven, vaan on se joka kesä uudistettava. TEHO-Eristyslakka sitävastoin muodostaa kovan kiiltävän pinnan, joka kestää pitkät ajat.

Ullakkosiltaa ja sen käsikaiteita varten on TEHO-Eristyslakka paras sivelyaine.

Sikolättien seinät ovat tavallisesti kiveä tai betonia. Jos betonipinta on teräshiottu, ei se kaipaa sivelyä. Jos se sitävastoin on ainoastaan puuhiottu taikka vain rapattu tai jos seinät ovat kiveä, olisi ne siveltävä VALTTI tahi TEHO-Eristyslakalla. Sama sivelyaine on edullisin myöskin ovia varten. Ikkunat ja sisäkatot ovat käsiteltävät kuin yllä on mainittu.


Lantasäiliöt.

Lantavesikaivojen ja lantasäiliöiden seinämät eristetään parhaiten sivelemällä ne VALTTI-Eristyslakalla.

Niinikään ovat lantavesipumput ja -hajoittajat siveltävät mainitulla eristyslakalla näiden suojelemiseksi mätänemiseltä ja ruostumiselta.


AIV-rehukuopat

sekä puiset että betoniset eristetään tehokkaimmin sive­lemällä ne VALTTI- tai TEHO-Eristyslakalla. Nämä aineet ovat nim. kemiallisesti indifferenttejä, eikä niihin niinmuodoin vaikuta AIV-nesteen hapot. Samoin ovat myöskin työkalut, kuten ruiskukannut, talikot y.m., jos ovat metallisia, siveltävät eristyslakalla, koska AIV‑happo muuten vaikuttaa niihin turmelevasti. Nyttemminhän kuitenkin enimmäkseen käytetään kumisia tahi kumilla päällystettyjä työkaluja, jotka tietenkään eivät kaipaa eristyssivelyä.

[22]

Säiliötornit.

sivellään sisäpuolelta eristyslakalla.


Vesisäiliöt,

jotka ovat teräshiomatonta betonia taikka jotka ovat rautaisia, sivellään ulkopuolelta eristyslakalla. Tässä tapauksessa on kuitenkin paras ensin pohjustaa rautapinnat lyijymönjä-värillä. Mitä rautasäiliöiden sisäpuoliseen maalaukseen tulee, niin ovat tehdyt kokeet osoittaneet että kestävin tulos saavutetaan, jos rautainen pinta ensin kerran pohjustetaan lyijymönjävärillä ja tämän jälkeen sivellään kahteen kertaan Aluminilakkavärillä N:o 343.


Talousrakennukset,

kuten ladot, riihet, aitat j.n.e. maalataan tavallisesti punamultavesimaalilla, mikä, jos se on oikein sekoitettu ja maalaus sopivin väliajoin uudistetaan, on osoittautunut varsin hyvin suojelevaksi väriksi. Kestävämpi tulos kuitenkin saavutetaan, jos tällaisetkin rakennukset sivellään öljyvärillä. Väri, joka saadaan sekoittamalla vernissaa ja Englannin punaista, on sangen huokea maaliväri, joka muodostaa erittäin pysyvän pintakalvon. Höyläämättömälle pinnalle siveltäessä on menekki luonnollisestikin jonkinverran suurempi, mutta on tuloskin siinä kestävämpi ja pysyvämpi. Mitä talousrakennusten ovien maalaukseen tulee, niin me edellä jo esittämistämme syistä (siv. 20) suosittelemme niiden sivelyyn TEHO Eristyslakkaa tahi TEHO Kattolakkaa.

[23]

Maitokamari.

Maitokamarin seinien ja hyllyjen maalaukseen suositellaan pesun- ja haponkestävää PESTO-Seinäväriä.


Kellarit.

Kellarin sisäseinät eristetään kosteudelta sivelemällä ne kahteen kertaan VALTTI-Eristyslakalla. Niinikään sivellään hinkalot, hyllyt, ovenpielet, luukut ja tuuletusrummut y.m.s.


Maanviljelysajokalut.

Maanviljelystöissä käytettävät kärryt, heinähäkit ja muut ajokalut sivellään tavallisesti puutervalla. Tätä sivelyä varten suosittelisimme kuitenkin TEHO‑Eristyslakkaa, koska tämä muodostaa kestävämmän ja tehokkaammin suojelevan pintakalvon. Erikoisesti säilyvät ajokalujen rautaiset osat parhaiten, jos ne sivellään TEHO-Eristyslakalla, joka muodostaa rautapinnalle sitkeän ja kovan suojelukalvon. Varsinkin kärryjen pyörät tarvitsevat sivelyä vähintäin kerran vuodessa. Tavallisesti tähän käytetään yksistään puutervaa tai myöskin käytetään siihen sivelyainetta, joka valmistetaan siten, että puuterva hieman kuumennetaan ja sen jälkeen ohennetaan petroolilla, jotta neste paremmin tunkeutuisi puuaineeseen, mikä pyörissä on sivelty kovaa. Tällaisella seoksella sivelty pinta pysyy kuitenkin verrattain kauan aikaa tahmeana, josta seuraa että lika halposti tarttuu siihen. TEHO-Eristystä käyttämällä saadaan varsin nopeasti kuivuva, kova, kiiltävä kaunis pinta.

[24]

Kultivaattorit, äkeet, kylvö- ja niittokoneet y.m. sivellään myöskin tarpeellisissa kohdin TEHO-Eristyslakalla, erittäinkin rautaiset osat niiden suojelemiseksi ruosteelta. Ne osat näistä työkaluista, jotka ovat värillisiä, uudestimaalataan tarpeen vaatiessa tavallisella öljyvärillä tahi TEHO Seinävärillä.


Tuulimoottorit

olisi pohjustettava lyijymönjävärillä ja tämän jälkeen kerran siveltävä Alumiinilakkavärillä N:o 343. Viimeistelysively voidaan luonnollisestikin myöskin tehdä halutunsävyisellä PANSSARIVÄRILLÄ.


Palotikapuut,

säilyvät parhaiten, jos ne sivellään TEHO-Eristyslakalla . Jos ne halutaan vaaleampaan värisävyyn, sivellään ne öljyvärillä tahi TEHO-Seinävärillä.


Aita- ja johtopylväät.

Alaosat sivellään kerran tai mieluimmin kahteen kertaan TEHO-Eristyslakalla. Maanpinnan yläpuolella oleva osa voidaan myös sivellä eristyslakalla tahi, jos se halutaan värilliseksi, tavallisella öljyvärillä tahi TEHO‑Seinävärillä . Jos johtopylväät ovat rautarakenteita, on ne pohjustettava lyijymönjävärillä ja sen jälkeen maalattava joko öljyvärillä tahi mieluimmin PANSSARIVÄRILLÄ, tai myös Aluminilakkavärillä. Jos jokin osa rautapylväästä on upotettu maahan, tulee sen olla sivelty eristyslakalla.

[25]

Aidat ja veräjät

näyttävät tavallisesti parhaimmilta punaisiksi maalattuina ja suosittelemme niiden maalaukseen punamultavesimaalia tai, tietysti mieluimmin vernissasta ja Englannin punaisesta sekoitettua väriä. Jos veräjät halutaan valkoisiksi tai vaaleiksi, niin sopii niitä varten erittäin hyvin tavallinen öljyväri tahi TEHO-Seinä-väri.


Tiesillat.

Puusillat ja siltakaiteet sivellään TEHO-Eristyslakalla , betoniset maantierummut VALTTI- tahi TEHO-Eristyslakalla. Siltakaiteet ovat myös usein värillisiä ja olisi ne silloin siveltävä vernissasta ja Englannin punaisesta valmistetulla öljyvärillä. Tällöin on pinta pohjustettava ohuemmalla väriseoksella ja valmiiksisively tehtävä normaalipaksuisella värillä. Jos .maalaus halutaan vaaleampaan sävyyn, tehdään se, samaa menetelmää noudattaen, öljyvärillä tai TEHO-­Seinävärillä.


Vesijohdot ja pumppuhuoneet.

Jos johtoputket ovat mustaa rautaa, on ne ulkopuolelta siveltävä eristyslakalla, ennenkuin ne upotetaan maahan. Galvanoidusta raudasta valmistettuja putkia ei tarvitse sivellä, vaikka tässäkin eristys-sively olisi hyödyksi. Pumppuhuone voidaan kokonaan sivellä TEHO-Eristyslakalla tahi jos sen ulkopuoli halutaan värilliseksi, TEHO-Seinävärillä . Pumppuhuoneessa olevat putket ja pumpun rautaosat sivellään

[26]

Alumiinilakkavärillä, mutta parempi on ensin pohjustaa ne mönjävärillä ja tämän jälkeen sivellä pintaan Alumiinilakkaväriä.


Sementtiputket,

joita käytetään viemärijohtoja varten, on ehdottomasti siveltävä VALTTI-Eristyslakalla, koska putket muuten maassa saattavat joutua nopeasti rapautumiselle alttiiksi.


Kasvihuoneet.

Kaikki puuosat, kuten ovet, ikkunat ja muut puurakenteet sivellään TEHO-Seinävärillä. Betoni- ja kiviseinät eristetään TEHO-Eristyslakalla tai sivellään myös usein kalkkivärillä. Kasvilavan karmit ja ikkunakehykset sivellään TEHO-Eristyslakalla.

Kasvihuoneiden ja ansarien akkunoiden kittaukseen käytetään ANSI-Kasviliuonekittiä, joka on mustaa. Lasketaan lasin päälle parhaiten puristimen avulla. ANSI-kitti ei kovetu sekä kestää hyvin ulkoilman lämpötilan vaihteluita.

Kasvilavan lasien kittaukseen käytetään tavallista lasikittiä.


Kaivonkannet ja kaivorakennukset

sivellään tavallisesti sisäpuolelta vernissalla. Ulkopuoliseen maalaukseen suosittelemme TENG-Seinäväriä, jolloin kestävämmän pinnan aikaansaamiseksi väriä on siveltävä kahteen kertaan.

[27]

Myös laivasiltoja ja silta-arkkuja varten

on TEHO-Eristyslakka kestävin ja parhaiten konservoiva sivelyaine.


Ruuhet ja veneenpohjat y.m.s.

TEHO-Eristystä voidaan myöskin edullisesti käyttää soutuveneiden ja eritoten veneenpohjien maalaukseen. Veneiden pohjassa olevien rakojen tiivistämiseen voi­daan edullisesti käyttää. TEHO Kattokittiä.


Pesutuvissa ja saunoissa,

missä sisäseinät usein ovat kostealla ilmalla alttiina, saattaa sellaisten seinien sively TEHO-Eristyslakalla huomattavasti lisätä puuosien kestävyyttä mätänenusta vastaan. Tämä koskee myöskin puuseinissä ole­via kylmäkaappeja samoinkuin kosteita komeroita ja sentapaisia säilytyshuoneita. Tällöin on huomioitava, että siveltävät seinät kuivataan mahdollisimman hyvin ennenkuin sively tehdään.

Saunan sisäseinät, eritoten jos ne ovat panelilla vuorattuja, voidaan myöskin edulliseti maalata PESTO‑Seinävärillä, jolloin sisustus voidaan saada vaaleampiin värisävyihin. Tähän maalaukseen soveltuu myöskin KIRI- tai UNICA-Emaliväri varsin hyvin.


Asuinrakennukset.

Ulkopuolinen maalaus.

Ulkoseinien maalaukseen suosittelemme TEHO‑Seinävärejä sekä seuraavaa maalauskaavaa:

[28]

Uusi seinä.

Uusi seinäpinta pohjustetaan heti vernissalla, johon usein lisätään hieman keltamultaa. Itse maalaus jätetään usein seuraavaksi vuodeksi.

Seuraavana vuonna, tahi uutta seinää heti valmiiksi maalattaessa, on menetelmä seuraava:

1) Pohjustus seoksella, jossa on 3-4 osaa vernissaa ja 1 osa halutun sävyistä TEHO Seinäväriä.
2) Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n. 10-15%:lla vernissaa.
3) Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohentamattomana.


Vanha seinä.

1) Seinä raapitaan raapinraudalla tai terästasottajalla hyvin puhtaaksi kaikesta irtaantuvasta maalista.
2) Pohjustussively vernissalla, johon on sekoitettu vähäisen TEHO Seinäväriä.
3) Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n. 10-15 % :lla vernissaa.
4) Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohentamattomana.

Sivelyt on tehtävä tasaisesti ja kohtalaisen ohuesti. Maalausta kuumassa auringonpaisteessa on vältettävä ja on maalauksen, mikäli mahdollista, tapahduttava rakennuksen varjopuolella.

Ylläselostettuja menetelmiä noudattaen saavutetaan parhaimmat ja kestävimmät tulokset.

Jos maalaus halutaan supistaa kahteen sivelyyn, on TEHO väri ensimäistä sivelyä varten ohennettava ver‑

[29]

nissalla sopivanpaksuiseksi. Miten paksua tämän pohjustus-sivelyn tulisi olla, on kuitenkin vaikea lähemmin määritellä, tämä kun riippuu pinnan laadusta ja on siis maalarin arvosteltava.

Tässä yhteydessä tandomme kiinnittää huomiota seuraavaan seikkaan:

Ulkomaalausväriä ulkoseinien maalausta varten itse sekoitettaessa on tähän saakka usein noudatettu sitä tapaa, että väriin on lisätty muutama kymmenen prosenttia raakaa pellavaöljyä (liinaöljyä). Viime vuosien kuluessa Tikkurilassa lukuisilla eri väriseoksilla ulkoseiniä varten tehdyt ulkoilmakokeet ovat kuitenkin osoitta­neet, että raa'an pellavaöljyn lisäys ei ole tarkoituksenmukaista. Tämä nim. ei tee väripintaa vahvemmaksi, pikemmin päinvastoin. jos ulkoseiniä varten tarkoitettuun maaliväriin sitä vastoin sekoite­taan n.k. standöljyä tahi sellaista erikoiskeittomenetelmän mukaan käsiteltyä pellavaöljyä, jota myymme Panssarivernissan nimellä, niin tekee se värin huomattavasti vahvemmaksi kuin jos väriin olisi käytetty yksinomaan vernissaa. Panssarivernissaa voidaan hyvin sekoittaa vernissaan aina 25-30 %:iin saakka vernissamäärästä.


Ulko-ovet ja ikkunat.

Uuden oven lakkaus.

1) Ovi väritetään (petsataan), laseerataan tai jätetään luonnonväriin mielen mukaan.
2) Tämän jälkeen öljytään se vernissalla, joka on ohennettu 10-20 %:lla tärpättiä.
Huom.! Jos ovi on laseerattava, on se aina ensin pohjustettava vernissalla, jotavastoin värityksen (petsauksen) aina tulee tapahtua ennen vernissausta.
3) Kun vernissa on saanut kuivua 2-3 vuorokautta, lakataan pinta UNICA Ulkoilmalakalla ensimäiseen kertaan. oinen lakkaus tehdään samalla lakana aikai‑

[30]

sintaan 2 vuorokautta myöhemmin ja jos vielä kolmas lakkaus tehdään, niin tulee sen tapahtua aikaisintaan 4 à 5 vuorokautta toisen lakkauksen jälkeen.

Vanha ulko-ovi, joka on uudestaan lakattava.

Vanha lakkakerros poistetaan parhaiten ammoniakilla tai värinpoistonesteellä NOPSA joka pehmittää, lakan niin, että se helposti voidaan poistaa terästasoittajalla, jonka jälkeen pinta raapitaan puhtaaksi tarpeen mukaan kaavinlevyllä eli n.k. siklillä. Tämän jälkeen tehdään työ samalla tavalla kuin uutta ovea lakattaessa.

Ulko-ovet, jotka ovat maalattavat peittovärillä.

Uusi ovi pohjustetaan vernissalla, johon on sekoitettu 10-20 % tärpättiä.

Tämän jälkeen täytetään oksanreiät ja epätasaisuudet öljyvahvalla täytevärillä, joka lyijyvalkoista tai kipsiä lisäämällä on tehty hyvin paksuksi. Kittauksen kuivuttua hiotaan se karkealla hiekkapaperilla, jonka jälkeen ovi maalataan ohuella öljyvärillä, johon on lisätty 10% tärpättiä ja 3 % serotiinia.

Ulkoilmassa tapahtuva lakkaus on aina tehtävä n.k. ulkoilmalakalla ja suosittelemme tällaisena meidän UNICA Ulkoilmalakkaamme N:o 100.


Ulkoportaat.

Puisia ulkoportaita on ylimalkaan vaikeata maalauksella tehokkaasti suojella mätänemiseltä. Päältäpäin voidaan ne kyllä huolellisesti hoitamalla pitää verrat-

[31]

tain hyvässä kunnossa, mutta altapäin tulevan kosteuden turmiollista vaikutusta on mahdotonta tehokkaasti estää. Sama maalausmenetelmä, jota yllä selostettiin ulko-oviin nähden, antaa kuitenkin hyvän tuloksen. Huomioitava vaan on, että kuistikon viimeistelysively on tehtävä tavallisella öljyvärillä, minkä päälle, jos vahvempi kulutuspinta halutaan, vielä voidaan lakata UNICA Venelakkaa N:o 113.


Ulkokatto.

Kattojen maalaukseen suosittelemme seuraavaa maa­lauskaavaa:

Mustapeltiset katot.

Uusi katto.


Uusi mustapeltinen katto on ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi maalattava heti sen jälkeen kun katto on laskettu. Ennen maalausta on myös tarkastettava, että katto on täydellisesti vapaa ruosteesta. Jos siinä on ruostetta, on se poistettava teräsharjalla hankaamalla. Tämän jälkeen sivellään pinnalle halutunsävyistä TEHO Kattoväriä yhteen tai kahteen kertaan. Mustaa peltiä maalattaessa saadaan kuitenkin melkoista kestävämpi tulos, jos koko peltipinta pohjustetaan lyijymönjävärillä. Lyijymönjäväri sekoitetaan siten että 1 kiloon vernissaa sekoitetaan 7 à 8 kg lyijymönjää ja on sively tehtävä mahdollisimman ohuesti.

Vanha katto.

Vanhasta kattopinnasta raapitaan irtaantuva väri ja ruoste raapinraudalla ja teräsharjalla pois. Eritoten on

[32]

ne kohdat, joissa pelti on ruostunut, tarkoin hangattava teräsharjalla, niin että ruoste saadaan mahdollisimman tarkasti pois. Tämän jälkeen pohjustetaan kohdat, joissa ruostetta, on ollut, yllämainitulla lyijymönjäöljyvärillä. Tämän kuivuttua sivellään koko katto yhteen tai kahteen kertaan halutunsävyisellä TEHO Katto­värillä.

Galvanoitua peltiä olevat katot.

Vanha, galvanoitua peltiä oleva katto, joka on alkanut tummeta ja myöskin savupiippujen ja vesikourujen kohdalta ruostua, on, jos liian pikaista turmeltumista halutaan välttää, maalattava.

Katto on tällöin raapittava puhtaaksi liasta ja irtaantuvasta kerroksessa sekä, jos siinä on ruostepesäkkeitä, on nämä teräsharjalla hyvin hangattava kiiltäviksi. Tämän jälkeen pohjustetaan nämä kohdat lyijymönjäöljyvärillä. Kohtiin, missä galvanoitu pelti on virheetön, ei pohjustusta lyijymönjävärillä tarvitse tehdä. Pohjustussivelyn kuivuttua hyvin, maalataan koko katto halutunsävyisellä TEHO Kattovärillä.

Uuteen galvanoituun kattoon ei maalaus tartu tyydyttävästi. Tällainen katto on jätettävä maalaamatta muutamaksi vuodeksi.

Ennenmaalattua galvanoitua peltikattoa uudestimaalattaessa on sellaiset kohdat, missä vanha maalipinta on irtaantunut taikka ruostepesäkkeitä mahd. löytyy, ensin raapittava puhtaiksi. Tämän jälkeen pohjustetaan ne kohdat, missä pelti on paljastunut, lyijymönjäöljyvärillä, jonka jälkeen koko kattopinta maalataan TEHO Kattovärillä.

[33]

Huopakatot.

Katossa mand. esiintyvät viallisuudet paikataan uudella huovalla tahi TEHO Kattokitillä vian suuruudesta riippuen, jonka jälkeen katto maalataan TEHO Kattovärillä.

Uuteen Semptaliini-kattoon väri ei tartu tyydyttävästi pintaan kiinni, mutta katon seisottua 4-5 vuotta, jolloin tuore pintakerros on auringon ja sään vaikutuksesta ehtinyt kulua, voidaan tällainen katto edullisesti maalata halutunsävyisellä TEHO Kattovärillä.

Sama koskee uutta asfaltti-huopapintaa sekä asfalttilakalla tai muulla kivihiilitervatuotteella äsken siveltyä huopapintaa.


Sisämaalaustöitä.

Sisämaalaustöitä varten ehdotamme seuraavaa:

Lattiakäsittelyä varten:

Jos puulattia on säilytettävä puunvärisenä lakataan se UNICA Lattialakalla 110 tai KIRI Lattialakalla 198. Jos lattia on maalattava peittovärillä, tehdään maalaus. PERMO Lattiaemalilla.

Linoleumi- eli korkkimattoja lakataan UNICA Linoleumilakalla 115 tai KIRI Lattialakalla 198. Vanhaa, kulunutta linoleumimattoa voidaan myös maalata PERMO Lattiaemalilla.

Linoleumimattoja vahataan KIVA tai AIRA kiillotusvahalla. Myös lakattuja ja maalattuja lattioita voidaan käsitellä kiillotusvahalla.

[34]

HUOM. Lattioita varten on aina käytettävä paraslaatuisia lakkoja ja lattiavärejä. Halpahintaisten aineiden käyttö on vain väärää säästäväisyyttä.

Tarkoituksenmukaisen ja ajoissa uusitun maalauksen tai lakkauksen avulla voidaan lattioiden- ja varsinkin linoleumimattojen kestävyyttä huomattavasti lisätä. Etenkin voidaan halpahintaisia, päällepainettuja mattoja kauan pistää kauniina ja hyvässä kunnossa jos ne lakataan. Linoleumimattoja käsiteltäessä on kuitenkin huomioitava, että matto on hyvin huolellisesti puh­distettava vahasta ja rasva-aineista ennenkuin lakkaus tai maalaus tehdään. Jos nim. rasva-aineita ei ole tarkoin poistettu, niin lakka ei kuivu.

Uusi päällepainettu matto pestään laimealla suudaliuoksella (½ kg pesusuudaa, ei lipeäkiveä 10 litraan vettä) ja huuhdotaan puhtaalla vedellä. Pinnan kuivuttua pyyhitään se vielä bensiinillä, jonka jälkeen lakkaus tai maalaus toimitetaan. Uusi läpipainettu matto pestään vahvalla suudaliuoksella (1 kg suudaa 10 litraan vettä) jonka jälkeen se pyyhitään bensiinillä ja lakataan. Vanhat, ennen vahatut matot on myöskin mitä perinpohjaisimmin pestävä. Suudaliuos levitetään matolle pehmeän harjaa avulla ja annetaan sen liuottaa vahaa n. 10 min., jona aikana mattoa hangataan karkealla harjalla. Tämän jälkeen huuhdotaan mattoa hyvin lämpimällä vedellä pehmeän rievun avulla. Huuhdonta uusitaan puhtaalla lämpimällä vedellä vähintäin kaksi kertaa. Tämän jälkeen annetaan maton kuivua, jonka jälkeen se vielä pyyhitään bensiinillä, ennenkuin maalaus tai lakkaus suoritetaan.

[35]

Sisäkattoja varten:
WALLPAINT tai SIRO himmeitä öljyvärejä.

Sisäseiniä varten:
SIRO himmeätä öljyväriä tai PESTO öljyväriä.
Viimeksimainittua suositellaan varsinkin keittiöitä varten, joissa seinien pesu useinkin on tarpeen vaatima.

Puupaneeleja varten:
UNICA tai YEDDO emalivärejä tai PESTO öljyväriä.

Ovia ja ikkunoita varten:
UNICA tai KIRI emalivärejä.


Huonekaluja varten:
UNICA, KIRI tai YEDDO emalivärejä.
Muutamia edellämainittuja maalausmenetelmiä varten olemme julkaisseet erikoisia ohjekirjasia, jotka pyynnöstä ovat saatavissa. Yksityiskohtaisia selostuksia maalausmenetelmistä julkaistaan myös jatkuvasti julkaisemassamme »Tikkurilan Viestissä», joka pyynnöstä lähetetään maksutta sitä haluaville.

Ei kommentteja :