3.7.08

(Mainos: värjäämö)


Sanomia Turusta 25, 4.4.1877

Arwoisalle yleisölle saan täten kunnioittawasti ilmoittaa, että minä uusilla ulkomaalaisilla wäreillä ja wärjäyskaluin parantamisella paremmin kuin ennen taidan wastaan-ottaa ja toimittaa kaikellaisia wärjäystöitä, niinkuin werkain walkkausta, wärjäystä, prässäystä ja tekateerausta, sarsien, lankain, liinain ja saalien niin hywin silkkisten kuin willaisten ja pumpulisten wärjäystä eri wärisiksi. Myöskin kaikellaisia wanhoja waatteita wärjätään uudestaan, ja toiwon minä hywällä työllä ja joutuisalla toimittamisellani woiwani tyydyttää kunnioitettawan yleisön waatimukset.
A. J. Liljemark,
4 Läntinenpitkäkatu 4.

Ei kommentteja :