23.7.08

Ripoliini (mainos)LE RIPOLIN
SOCIÉTÉ ANONYM FRANÇAISE
DE
PEINTURES LAQUEES ET D'ENDUITS SOUS-MARINS.
LONDON. PARIS. AMSTERDAM.

RIPOLIINI on käytettäväksi valmis väri.

Ripoliinia on saatavissa 84 värivivahdusta, joi­den joukossa kullan, hopean ja pronssin väristä; se kuivaa muutamissa tunneissa ja jättää kiiltävän PORSLIININkaltaisen pinnan; sillä on miltei uskomaton vastustusvoima ammoniakkipitoisia haihtumisia, höyryä, kuivaa kuumuutta vastaan y. m.

RIPOLIINI on myrkytöntä.
Sivellynä puuhun, metalliin, kiveen, sementtiin tahi kipsiin on ripoliini sitkeää ja melkein kulumatonta, se ei halkeile, ei lohkeile eikä irtaannu; sitä voi pestä kiiltoansa kadottamatta ja se suojelee var­masti ruostetta vastaan.

Tämän johdosta on ripoliini erittäin sopiva ulko­maalauksiin. Ripoliini säilyy ulkoilmassa vuosikausia, jonka ajan kuluessa tavallista öljymaalia on mo­nasti uudistettava syystä että se on kulunut, halkeillut ja irtaantunut, y. m.

Hienompia töitä varten huoneissa ei löydy min­käänlaista väriä, jota läheskään voisi verrata ripolii­niin. Yhdellä hiomisella ja kandella siveltämisellä, välistä ainoastaan yhdelläkin siveltämisellä aikaan­saadaan ripoliinilla muutamissa tunneissa kiiltävä pinta, joka muuten tavallista öljyväriä ja vernissaa käyt­täen vaatii 8 à 10 eri temppua ja 14 -16 vuorokautta. Tähän tulee lisäksi että tavalliseen öljymaaliin ly­hyen ajan kuluttua ilmestyy rakoja, joihin pölyä ja mikroobeja helposti kiintyy. Ripoliini sitä - vastoin ei hakeile koskaan.

RIPOLIINIA voi käyttää fajanssipäällystyksen ja lasikattojen asemesta.
Ripoliinilla saadaan yksinkertaisella tavalla ja vähäpätöisellä kustannuksella yksi ainoa kiiltävä porsliininkaltainen yhtenäinen pinta, joka suurim­malla helppoudella voidaan pitää puhtaana.

RIPOLIINI tekee lakeerauksen aivan tarpeetto­maksi.
Rautatievaunut, raitiotievaunut, ajoneuvot, polkupyörät, y. m. saavat ripoliinia käyttämällä paljoa tasaisemman ja kauniimman ulkonäön kuin lakeeraa­malla.
Ripoliini suojelee ruosteelta, sienettymiseltä ja puumadoista. Laivojen maalaaminen ripoliinilla ene­nee sentähden vuosi vuodelta. Luetteloja näistä lai­voista on nähtävinä Helsingin konttorissa. Kestä­vyys on 3 jopa 4 kertaa suurempi kuin tähän saakka käytetyillä väreillä
Ripoliini on vähän kalliimpi kuin tavalliset kau­passa löytyvät öljyvärit, vaan erinomaisen peittämis­ominaisuutensa takia (usein riittää yksi sivellys), riittäväisyytensä takia (yhdellä kilolla voidaan si­vellä 14 à 20 neliömetrin pinta-ala), ja kestäväisyy­tensä takia sekä aikaa ja työtä säästämällä tulee sen käyttäminen kumminkin huokeammaksi kuin nämät.

Lähempiä tietoja saadaan, tilauksia vastaan­otetaan ja näytteitä on saatavina
Ripoliinin konttorissa
Kaivokatu 8. Helsinki.

[---]

Ripoliinia valmistetaan m. m. seuraavia erikoislajeja.

1:0 Ripoliini BLT
soveltuu sekä ulko- että sisämaalauksiin sekä huonekaluja varten. Kuivaa noin 12 tunnissa. Ripoliinia BLT löytyy kaikkia värivivanduksia.

2:0 Ripoliini lattioita varten
on laadultaan samallaista kuin Ripoliini BLT, ainoastaan sillä eroituksella että BLT-lajilla on suurempi jänteys. Ripoliini lattioita var­ten kovettuu pikemmin ja on siis edullisempi lattioiden, rappujen, käsipuitten, kynnyksien, penkkien, tuolien, pöytien ynnä muitten sel­laisten esineiden maalaamiseen (kouluissa, ravintoloissa, teattereissa, kasarmeissa, van­kiloissa y. m.), jotka ovat suuresti kulumisen alaisia. Löytyy seuraavia värejä:

Valkoista (401) Punasinervänruskeata (420)
Oljenkeltaista (403) Punaruskeata (423)
Keltaista (431) Suklaanruskeata (24) Punertavan keltaista (442) Tummanharmaata (432)
Helmenharmaata (410) Ruskeankeltaista (443)
Havannanruskeata (415)


3:0 Ripoliini A
kuivaa n. 2 tunnissa, tulee vähitellen kivenkovaksi, ja käytetään pääasiallisesti sisämaa­lauksiin, kuten panimojen käymäkellarien, tehdashuoneustojen, kasarmien, vankiloiden y. m. seiniin sekä vanhaan sementtiin. Ripoliinia A valmistetaan kaikkia värivivahduksia.

4:0 Ripoliini sementtiä varten
soveltuu uudella sementillä varustettuihin seiniin:
Valkoista. (201) Kivenharmaata, vaaleaa (276)
Hopeanharmaata (206) Havannanruskeata (215)
Keltaista (231) Helmenharmaata (210)
Hietakivenväristä (235) Merivihreää, vaaleinta (245)
Kivenharmaata (239) Merivihreää, vaaleaa (244)
Vaaleanharmaata (247)5:0 Ripoliini kylpyammeita varten.
Erikoisvärejä kylpyammeiden sisäistä siveltä­mistä varten valmistetaan seuraavia 4:ää värivivahdusta.
Valkoista (301) Taivaansinistä, vaaleaa (361) Merivihreää, vaaleinta (345) Vaaleanpunaista (365)

6:0 Himmeää ripoliinia
valmistetaan useimpia vaaleita värivivahduksia.

7:0 Festinooli
kuivaa puolessa tunnissa, ei liukene petroo­lissa tai öljyssä. ja soveltuu sentähden erit­täin hyvin koneiden, öljysäiliöiden y. m. maa­laamiseen:
Valkoista (101) Keltaista (131)
Mustaa (105) Tummanharmaata (132)
Hopeanharmaata (106) Kivenharmaata (139) Punasinervänruskeata (120) Vihreää (129)
Punaruskeata (123) Tummanvihreää (130)


8:0 Laivanpohjaväriä rautalaivoja varten.
Ripsiä I (ruostetta vastaan). Ripsiä II sienettymistä vas­taan).

9:0 Laivanpohjaväriä puulaivoja varten.
Taretiinia (puumatoja vastaan). Vihreää vaskisekotusta.

10:0 Ripoliini kattoja, siltoja ja rautaraken‑
nuksia varten.

Tavallisin värivivahdus: Helmenharmaata (1010).

11:0 Koulutaulunmustaa.
12:0 Ripoliini raitoja ja kirjaimia varten.
13:0 Ripoliini maanviljelyskoneita varten.
Mustaa (805) Punaruskeata (823) Hopeanharmaata (806) Vihreää (829)
Ultramariinia (813) Tummankeltaista (856)
Sitruunankeltaista (814) Kirsikanväristä (862)
Sinistä (817) Tummanvihreää (885)

Sitä paitsi löytyy erikoisvärejä kakluuneja, propelleja, savupiippuja, lastenleikkikaluja y. m. varten.
Ripoliinia taloutta ja kokeilua varten saadaan konttorissa siroissa pikkurasioissa, jotka ovat seuraavan suuruisia: .

-------------- II III IV V
Netto paino 300 gr. 125 gr. 75 gr. 20 gr.
Hinta 2: — 1: 20 —: 80 —:40

[---]

KÄYTTÖ-OHJEITA

Tölkin sisällystä hämmennetään PERIN‑POHJAISESTI (pohjaa myöten).
Kuivamisen aikana tulee esineitä suojella
pölyltä.


Ripoliinilla maalaaminen yleensä.
Sivellin puhdistetaan tarkoin pölystä ja liasta. Värisivellään yleiseen tapaan valmistetulle, hyvin puhdistetulle sileälle pinnalle littealla jänteällä si­veltimellä. Täydellisesti kuivettua hiotaan pinta kos­tealla pimpsikivijauholla, jonka jälkeen sivellään toi­nen kerta ja työ on tällä päätetty.
Mitä ohuemmalta väriä sivellaan, sitä kauniimpi tulos saavutetaan. Sivellin väännetään paperissa ja pestään puhtaaksi tärpättiöljyssä.
Ripoliiinia ei saa millään miedontaa.

Rautatievaunujen maalaaminen.
Pinta valmistetaan tavalliseen tapaan. Joka vaunutehtaalla on tätä varten omat menettelytapansa, jotka kaikki ovat hyviä, edellyttäen että pinta tulee sileäksi ja kovaksi.
Tälle pinnalle nyt sivellään hyvin ohuelta ripoliinia. Kun väri on kuivanut, hiotaan pinta kos­tealla pimpsikivijauholla, pestään puhtaaksi ja sivel­lään vielä kerta ripoliinilla. Jos halutaan kolmatta sivelyä, tulee hiomisen käydä tämänkin edellä.

Kylpyammeiden maalaaminen.
Maalattavaksi aijottu pinta puhdistetaan rasvaaineista, vanhasta väristä j. n. e.
1:0. Sivellään ripoliinilla ohut kerros (tulee kuivaa 11/2 päivää).
2:0. Himmeäksi hiotaan hietapaperilla. ja sivellään toinen kerta ripoliinilla (tulee kuivaa 3 päi­vää).
3:0. Himmeäksi hiotaan ja sivellään kolmas kerta.
Kylpyammetta ei saa käyttää ennenkuin noin 8 päivän kuluttua, jotta väri ennättäisi hyvin kuivaa ja kovettua

Himmeällä Ripoliinilla maalaaminen.
Sittekun tavalliseen tapaan on valmistettu maalattavaksi aijottu pinta, niin että se on käynyt sile­äksi ja kovaksi, sivellään väriä päälle niin ohuelta kuin mandollista. 48 tunnin kuluttua sivellään toinen kerta ja vähän paksummalta. On vaarinotettava ettei sivellä ristiin, vaan aina samaan suuntaan, koska vastakkaisessa tapauksessa kiiltäviä kohtia helposti syntyy. Tätä maalausta ei saa koskettaa 48 tuntiin. Kipsille ja muille pinnoille; jotka jo ovat sileitä ja kovia, sivellään Ripoliinia heti kohta päälle. Pohja-värillä maalaaminen on tällöin tarpeeton.

Rautalaivojen maalaaminen laivanpohjavärillä.
1:0. Pinta puhdistetaan.
2:0. Sivelyä Ripsi I:1lä (tulee kuivaa 2 tuntia). 3:0. ' Sivelyä Ripsi II:llä.
Värin kuivamisen jälkeen lasketaan laiva vesille: Uusia laivoja on siveltävä kahdesti Ripsi I:llä.

Ripoliini on säilytettävä viileässä paikassa.

[---]

Ripoliinia on käytettävä:

Kaikkialla, missä tahdotaan aikaansaada kestävä ja siro ulkonäkö niinkuin maalattaessa:
Seiniä, kattoa ja lattioita.
Ovia, paneeleja ja ikkunoita.
Rautatievaunuja, lastenvaunuja.
Automobiileja, polkupyöriä.
Kassakaappeja, neulomakoneita, kukkatelineitä, pöytiä ja muita huonekaluja.

Kaikkialla, missä terveydellisistä tahi muista syistä pannaan arvoa seiniin y. m., joita voidaan pestä, niin­kuin maalattaessa:
Sairaaloita, leikkaushuoneita, kylpylaitoksia (ripoliini vastustaa kiehuvaa suolavettä).
Virka- ja konttorihuoneita, kouluja, kirkkoja, kasarmeja, rappuja ja halleja.
Panimoita, sokeritehtaita ja yleensä suurilla sai­liöin varustettuja laitoksia.
Hotelleja, ravintoloita, kauppapuotia.
Kyökkiä, leipomahuoneita, meijereitä, teurastuslaitoksia.

Kaikkialla, missä kestävyyttä ja vastustusvoimaa tarkoitetaan ja missä mukavuuden tahi muista syistä ei tandota usein toimittaa korjauksia niinkuin maalattaessa:
Lokomotiiveja, tendereita, matkustaja- ja tavaravaunuja, signaaleja, rakennuksia asemilla ja pysäkeillä, odotussaleja y. m.
Tulensammutuskaluja, tikapuita, vaunuja, ruiskuja y. m.
Laivoja sisä- ja ulkopuolelta, veneitä, laivapaat­teja, barkasseja, kanootteja (raudasta, nahasta tahi puusta), suojeluskattoja, lauttoja, maja­koita, merimerkkejä y. m.
Kuorma- ja sotavaunuja.
Gasometreja, koneita, työkaluja, ammeita, katti­loita, pumppulaitoksia.
Lokomobiileia, maanviljelyskaluja.
Puutarhakalustoa raudasta ja puusta.
Huonekalustoa, kyökkikaluja.
Kouluhuonekaluja niinkuin penkkejä, pulpetteja, tauluja y. m.
Huonekaluvaunuja, työrattaita, käsirattaita, lantarattaita (ripoliini vastustaa kaikellaisten ulostuksien vaikutusta), latriineja y. m.

Kaikkialla, missä ripoliinia kerran on koeteltu, on se voittanut yksimielistä kiitosta.

Muutamia todistuksia.
Génève 30/6 1898.
Ne ominaisuudet, jotka me tähän asti olemme
huomanneet, ovat suuri ,kestävyys ja taipuvaisuus, harvinainen kiilto, joka pysyy lämpimällä vedellä ja puhdistusaineilla pestäessä.
Le Directeur- de PHopital Cantonal,

A. Suss.

Amsterdam toukokuulla 1901.
Lokakuulla 1899 käytin minä panimomme käymäkellareissa 250 kiloa valkoista ripoliinia seiniä ja muureja maalattaessa. Minä olen erittäin tyytyväinen tuloksiin, kun maalaus vielä tällä hetkellä on hyvässä kunnossa.
Ripoliini kuivaa nopeasti ja antaa seinille pors­liinin kaltaisen pinnan, jonka voi helposti vedellä puhdistaa, sen kadottamatta kiiltoansa.
Todistan sentähden erittäin mielelläni, että ripo­liini on mitä sopivin panimojen käymäkellarien sei­nien maalaamiseen.
H. van Brockhuyzen.

[---]

Wintherthur 17/, 1897.
Kysymykseenne kirjeessä t. k. 15 päivältä saan ilmoittaa että vesisäiliöiden maalaaminen ripoliinilla on osoittaunut. aivan erinomaiseksi ja että minun kokemukseni mukaan sen kestävyys huoneustoissa, joissa on kuumia happohöyryjä voittaa kaikki mi­nulle tähän asti tunnetut suojeluskeinot. — -- — —
Carl Weber.
Valaistus-, Kiillotus- ja Väritehdas.

Basel, 3/8 1898.
Olen saanut lähettämänne 200 kiloa ripoliinia kellarien maalaamista varten ja todistan mielelläni, että me tähän asti olemme huomanneet aivan. erin­omaisia tuloksia; etenkin onnistui kokeilu suuressa käymäkellarissamme, jossa, mitä epäsuotuisimmissa olosuhteissa, 2/3 maalattiin emaljivärillä ja 1/3 ripo­liinilla; vuoden kuluttua oli emaljiväri musta, mutta ripoliini on pysynyt aivan valkoisena. Kaikissa muis­sakin maalauksissa, niinkuin rautaosien, öljyvaunujen j. n. e., on se kestänyt erinomaisen hyvin.
Brauerei zum Warteck,.
B. Fuglestaller, Nachfolger,

Der Direktor: Bernh. Fuglestaller Sohn.

Ote yli-inspehtori A. Hagemeyer'in kirjasta
"Berlinin kaupungin uusi sairashuone, sen järjestäminen ja hoito". Berlin 1894. Sivut 32-37.

"Seinät ja katot ovat kauttaaltaan kiilloitetut, maa­latut ruskealla öljyvärillä ja varustetut tummemmalla paneelilla, joka ulottuu lattiasta 1.46 metrin korkeu­teen. Öljyvärillä maalaaminen ei kumminkaan täy­sin vastaa sairashuoneiden terveydellisiä vaatimuksia, kun se kuivettuansa halkeilee, muodostaen siten rakoja, joihin tomua sijoittuu.
Viime aikoina on erästä uutta väriä ruvettu käyt­tämään kurkkutautien osastolla, joka väri on, tähän­astisiin kokemuksiin nähden, osoittautunut erinomai­sen hyväksi. Se on tuo Hollannissa valmistettu maali-aine "Ripolin", jolla öljyväreihin verrattuna on se paremmuus, että sitä voi pestä lipeävedellä, se ei, ole ilman vaikutusten alainen eikä halkeile. Tällä
— maalilla voidellut seinat saattaa pestä vedellä, värin siitä vahingoittumatta. Tätä väriä on vielä käytetty rautasänkyjen maalaamiseen ja on se näyttäytynyt sopivaksi siihenkin tarkoitukseen, kun se on varma keino ruostumista vastaan. Ripoliini on kyllä ostet­taessa öljyvärejä kalliimpi, mutta tulee kumminkin helpommaksi riittävyytensä ja kestävyytensä kautta.

Ote kirjasta "Selitys Moskovan keisarilli­sen yliopiston korva-, nenä- ja kaula-tautien sairaalasta” kirjoittanut Tohtori Stanislaus von Stein, sairaalan johtaja. - Moskovassa 1897.
Sivu 50.

— — -- Nämä värit ovat hyvin kauniit ja erittäin kestävät. Olen nähnyt Berlinissä Urbanin sairaalan kurkkutautisten osastot, joiden seinät olivat neljä vuotta sitten maalatut ripoliinilla ja jotka näyttivät vielä aivan uusilta. Ripoliinilla maalaaminen tulee hiukan kalliimmaksi kuin öljyväreillä; mutta kun sitä ei tarvitse usein uudistaa, tulee se lopulta kummin­kin helpommaksi. Valkoiseksi maalatut ovet loistavat kuin porsliini. Ainoastaan väkevät alkaaliset liuok­set voivat näitä värejä vahingoittaa. On edullisinta käyttää värilajia ELT, joka ei vahingoitu kuumuu­desta eikä kosteasta lämmöstä — sormet eivät jätä sitä koskettaessa minkäänlaista merkkiä. Lattioissa on se myöskin hyvin kestävä. Moskovassa on mei­dän sairaalamme ensimäinen, joka on maalattu. ripo­liinilla. —
Sivu 32.
"Tätä samaa väriä on käytetty muurien ja sänkyjen maalaamiseen Urban'in sairaalassa Berlin'issä. Kuivissa muureissa vaatii se korjausta ainoastaan joka viides vuosi". —
Sivu 33.
"Vesikloseteissa ovat seinät maalatut kauttaaltansa kermanvärisellä ripoliinilla. Ikkuna-aukot ovat suurennetut ja nekin ripoliinilla maalatut".
Helsinki 1903. Helsingin Sentraalikirjapaino.

[Esite on myös ruotsiksi.]

Ei kommentteja :