10.7.08

Färgprof å swart kläde.

Borgåbladet 4, 27.1.1872

Man upplöser litet Oxalsyra uti regnwatten, fuktar fingret dermed, och trycker det emot klädet. Är klädet färgadt med Indigo, så är färgen äkta, och oxalsyra åstadkommer då en oliwgrön fläck. Är klädet deremot endast färgadt med Blåholz och jern- eller kopparwitriol, således oäkta färg, uppkommer en mörk orangegul, blackfläck.

Ei kommentteja :