27.5.22

Walkokutristen naisten häwiäminen.

Helsingin Sanomat 173, 31.7.1912

Yleisesti tunnettu asia on, että walkokutriset lapset jo kymmenwuotiaina, jopa aikaisemmin muuttawat tukan wäriään, waikka owatkin syntyneet walkotukkaisista wanhemmista, joka kumminkin muuten on harwinaista, sillä tummat hiukset owat kaikkialla tunkeutuneet etusijaan ja esiintywät jälkeläisissä paljoa woimakkaaammassa muodossa kuin waaleat. Eräs englantilainen fysiologi wäittää tutkimusissaan johtuneensa siihen tulokseen, että waaleatukkainen tyyppi yhä enemmän menee taaksepäin ja että waaleakutriset ihmiset yleensä tulewat kuolemaan sukupuuttoon. "Sä sinisilmäinen, walkokutrinen, kuten notkea saksankuusi!" woi mikään runoilija tuskin enää parinsadan wuoden päästä laulaa tämän tiedemiesten lausunnon mukaan ja "waaleakutrinen Gretehen" käy tarumaiseksi henkilöksi. Elleiwät sitten naiset turwaudu samaan keinoon, josta roomattaret muinoin löysiwät pelastuksensa kadehtiessaan germanilaisten naisten ihania waaleita kutreja, nimittäin syöwyttäwät jollakin aineella tukkansa waaleiksi, on walkokutristen naisten perikato warma. Myös tilasto odosoittaa, että 100:sta waaleatukkaisesta naisesta ainoastaan 55 joutuu naimisiin, kun sitäwastoin 100:sta tummatukkaisesta 79, ja siis tämänkin kautta waaleatukkaiset wähitellen kuolewat sukupuuttoon. Tilastolliset numerot owat sitä huolestuttawampia, kun Englanti tähän saakka on ollut itse asiassa waaleakutristen kaunotarten maa, ja kumminkin siellä tumma- ja waaleakiharaisten suhte on 3:2. Myöskin Tanskassa, jota Ruotsin ja Norjan kanssa on totuttu pitämään waaleatukkaisen germanilaisen tyypin emämaana, on tarkkojen tilastollisten tutkimusten akutta huomattu, että waaleaweriset ihmiset owat taaksepäin menossa. Tanskassa ja Ruotsissa owat waaleat silmät kumminkin säilyneet mustien tai tummien hiusten ohella. Myöskin Saksassa, jota yleensä on pidetty walkeaweristen maana, on siirtyminen tummaan hiuswäriin huomattawissa, ja erikoisesti owat liinatukkaiset tulleet hywin harwinaisiksi.

Ei kommentteja :