18.5.22

Musta pula.

Etelä-Suomi 40, 13.7.1918

Ihmiset tuntewat kaikki nykvään ainakin jonkinlaista pulaa. Entisistä pulista oli rahapula kaikkein yleisin, mutta se on nyt melkein tuntematon. Paljon pahempi pula on ruokapula, jota pulaa sairastaa wähintäin 75 prosenttia kotkalaisistakin. Nyt näyttää siltä, että saamme pian uuden pulan entisten lisäksi ja se pula on "musta". Ystäwämme "Maakansa" on pukeutunut siniseen wäriin ja moni tietämätön warmaan luulisi sen johtuwan mustan taantumuksen pelosta. Niin ei kuitenkaan ole asianlaita. "Maakansaa" on yksinkertaisesti kohdannut "musta pula". Painomuste on warastosta loppunut ja uutta ei nyt saa, eipä edes gulasheilta. Tämä on siis syynä "Maakansan" sinistymiseen. En tahdo tätä ensinkään sanoa wahingon ilosta, sillä woi käydä niin, että itsekin saan punasella präntillä ruweta jaarituksiani kyhäämään, niin kowa antipatia, kun minulla muuten punasta wastaan onkin. Taitaa sentään tilaajamäärä lisääntyä, jos punaseksi muututaan. Ainakin rakastuneet pitäwät punasesta wäristä, ellei kapina ole muuttanut makuaistia. Toiwottawasti lehtemme sentään wielä mätäkuun yli jaksaa mustan juhlapukunsa säilyttää eikä se punasenakaan woi pitkää aikaa komeilla. Lähiaikoina saamme todennäköisesti kaikilla sateenkaaren wäreillä painettuja lehtiä ja kirjoja lukea. Musta wäri kuuluu pian historian takaiseen aikaan. Tämän kaiken syynä on "musta pula" jota pian seuraa kaikkien wärien pula ja wiimeksi sanomalehtipula. Lukekaa siis ystäwäni sanomalehtiä ahkerasti, niin kauwan kun siihen on tilaisuutta.

- Simo.

Ei kommentteja :