21.5.22

Flaggningen och rosettbärandet.

Arbetet 24, 27.3.1917

Den röda färgen böran vändas.

Vid den av stadsfullmäktige i Åbo tillsatta ordningskomitén fredagen den 23 d:s hållet sammanträde upptogs till diskussion frågan om flaggning och bärandet av rosetter och band. Diskussionen föranleddes därav att allmänheten begynt bära rosetter av olika färger samt gårdsägare och privata personer dekorerat husen med olika färgade flaggor.

Mötet beslöt till allmänheten uttala önskemålet att vid bärandet av rosetter endast röda användes, samt att vid flaggning å husen sä vitt möjligt röda flaggor användes.

Då den röda färgen är revolutionens värkliga färg så borde det vara uppenbart för var och en, att på revolutionsfestdagen, onsdagen den 28 mars, någon annan färg icke kan komma i fråga, än den röda samt sorgens färg den svarta.

Ei kommentteja :