27.5.22

Nytt sätt att färga med svart anilin.

Industri-vännen 11, 1.8.1891

Härtill användes en blandning af någon anilinsaltlösning och en lösning af sådana substanser, hvilka tillsammans med de för oxidation af anilin vanliga reagentierna, framförallt kromsyrade metalsalter, ögonblickligen koagulera till en olöslig förening och tillföljd deraf rycka med sig anilinsaltet och fästa det på trådarne. Ett sådant förhållande visa proteinämnena: albuuim och kasein samt de med dem nära beslägi ade djurlimmen glutin och chondrin. Man bereder exempelvis af lim en 10%:tig lösning och tillsätter anilinklorhydrat. Blandningen blir strax klar och förblir till och med i köld tunnflytande. I denna doppas varorna, som skola färgas svarta, derpå urpressas de och behandlas så antingen strax eller efter obetydlig torkning med en Lösning af kromsyra eller något dess salt samt järn- och kopparoxidsalter med eller utan andra oxidationsmedel.

Ei kommentteja :