29.12.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 3. Arsenikki.


Oulun Wiikko-Sanomia 47, 27.11.1852

On metalin sukua ja waarallisimpain myrkkyainetten lukuun kuuluwa. Sitä tarwitaan klasin tekoon ja muutamiin maalauksiin. Poltettaissa antaa se kynsilaukan hajun. Koska se ei ainoastansa wihamiehen käden kautta, waan wälistä tapaturmaisesta wahingostakin taitaisi hengelle waaralliseksi tulla, niin on sen myyminen, kuljetteleminen ja piteleminen yhtesessä elämässä kielletty.

Ei kommentteja :