29.12.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 2. Arapian kummi (Gummi arabicum).


Oulun Wiikko-Sanomia 47, 27.11.1852

Saadaan eräistä Arapian ja Ekyptin mailla kaswawista puista. Kun niitten kuoreen leikataan koloja, niin pihkoo se niistä ulos samoin kuin tawallinen pihka meidän kuusista, jos niittenkin kuorta haavoitetaan. Paras laji on walian keltaista, kuulakkaa. Sitä käytetään pläkkiin ja moneen muuhun tarpeesen.

Ei kommentteja :