27.12.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 51. Orleaani (orjaani).


Oulun Wiikko-Sanomia 39, 1.10.1853

Kolmen syllän korkuinen puu, Bixa orellana, kaswaa Etelä-amerikassa, kukkii keltaisilla kukkasilla, ja sitte kun siemenet walmistuwat, ksawaa niitten ympärille siemenkotiin sitä taikinamaista ainetta, josta orleaani-paine saadaan. Myös Itä- ja Länsi-indian saarimailla tawataan muutamin paikoin orleaani-puita.

Ei kommentteja :