7.12.07

Tikkurilan Tehtaitten uutuuksia (esite 1937)

KEINO Kosteapintaväri kiviseiniä varten
on mielenkiintoinen uutuus. KEINO on kokoomukseltaan sellainen väri, että se voidaan sivellä äsken rapatuilel tahi muuten kosteille seinille (rapatuille seinille ja tiilille). Tällaista sivelyä on ylimalkaan pidetty varsin vaikeana, jopa mahdottomanakin, ainakin tavallista tyyppiä olevaa väriä käytettäessä. KEINO tarjoaa senvuoksi talonomistajille ja teollisuuslaitoksille uusia mahdollisuuksia sikäli, että nämä nyttemmin voivat maalauttaa kellarinsa, jäähdytyshuoneensa ja muutkin huoneistot, joiden maalaus kosteuden takia aikaisemmin on tuottanut vaikeuksia.
KEINOA voidaan joko sivellä siveltimellä tahi ruiskuttaa. Ruiskuttaessa voidaan se ohentaa tärpätillä tahi Sangajol'illa. Johtuen tästä merkillisestä ominaisuudesta kuivua kostealla pinnalla on KEINO konkinverran vaikeammin siveltävä kuin tavallinen väri.

KEINO kuivuu lämpötilasta riippuen muutamassa tunnissa muodostaen kiiltävän pinnan.
Rapattuja seiniä maalatessa suositellaan kahta sivelyä. 1 kg:lla KEINO väriä maalataan n. 2m2 rapattua pintaa.

KEINOA voidaan myöskin käyttää teollisuuslaitoksissa usein kysymykseen tulevaan, kosteiden rautojen, putkien y.m. maalaukseen.

KEINO on erikoisväri, jota emme pidä varastossa, joten värin toimittamiseen tarvitsemme muutaman päivän.

KEINOA toimitetaan PESTO-värin värikartan mukaisia sävyjä.UNICA Record N:o 161

Kuten veneenomistajat tietävät, on viime vuosina yhä enemmän puhuttu n.k. kumilakoista ja edellämainittu lakka on juuri näitä. Nimitys "kumilakka" tosin ei ole oikea, sillä varsinaista kumia nämä lakat eivät sisällä, vaan johtuu tuo nimitys pienestä väärinkäsityksestä.

[2]
Amerikkalaisten tämänlaatuisten lakkojen selostuksissa mainitaan nim. että niiden valmistukseen on käytetty "gum", mitä nimitystä alkuperäiskielessä käytetään tekohartseista. Ja juuri tällaisiin tekohartseihin eli t.s. 100%:isiin fenolikondensatiotuotteisiin (Bakelix gum) perustuu tämänkin uuden lakan valmistus.

UNICA Record N:o 161 on niinmuodoin valmistettu tekniikan viimeisiä saavutuksia tällä alalla hyväksi käyttämällä. Tästä johtuukin, että tälle lakalle on voitu antaa ennen saavuttamattomia ominaisuuksia.

UNICA Record N:o 161 on venelakka, joka
1) ei vaalene vedessä
2) ei rapaudu auringon ja veden vaikutuksesta,
3) sentakia omaa ennen kuulumattoman kyvyn säilyttää kiiltonsa muuttumattomana.


Ovathan veneen omistajat toisinaan tehneet sen havainnon, että lakkaus hienommissa veneissä, joiden ulkosivut ovat olleet lakatut jollakin tähänastisella venelakalla, kesän kuluessa auringon ja veden vaikutuksesta on kellastunut ja rapautunut, joten vene on kesän kuluessa ollut uudestilakattava, jos on haluttu pitää se ensiluokkaisessa kunnossa- UNICA Record N:o 161 kestää suurimmatkin rasitukset. Se ei kellastu auringon ultraviolettisäteiden vaikutuksesta eikä rapaudu, joten tällä lakalla käsiteltyä venettä ei kesän kuluessa tarvitse uudestilakata.
Käsittely on sama kuin muidenkin venelakkojen. Tärkeintä on että lakkaa käytetään sellaisenaan kun se tehtaasta toimitetaan, eikä sitä siis pidä ohentaa muuta kuin pohjustus-sivelyä varten.TURSO RACING, Erikoispohjaväri kilpailuveneitä varten.
Kuten tunnettua vaikuttaa liukas veneen pohja sen, että kitka vettä vastaan vähenee aivan mitättömäksi. Tätä näkökohtaa, joka kilpailuveneille on mitä suurimerkityksellisin, on pidetty silmällä TURSO RACING'in kokoomusta määrättäessä.

TURSO RACING on sävyltään mustanharmaata. Se on helposti siveltävä ja omaa suuren peittokyvyn.

Käyttöohje: TURSO RACING sivellään samaan tapaan kuin tavallinenkin laivapohjaväri ja muodostaa kuivuessaan himmeän pinnan. Pinnan kuivuttua hyvin, hangataan se teräsvilloilla tai juuriharjalla, jolloin sileä ja liukas pinta esiintyy.

[3]

JEHU Kuorma-autoemali,

myäskin uutuus, on verrattain huokeahintainen, siveltävä erikoislakkaväri kuorma-autojen lavojen ja kuljettajan hyttien maalausta varten. JEHU Emalille on ominaista se, että sitä voidaan sivellä alhaisemmassakin lämpötilassa, jopa pakkasessakin. Vaikka äsken sivelty kuormavaunu tilan puutteen takia olisi siirrettävä ulkosalle, tai jos maalaus on tapahtunut ulkoilmassa, niin jo puolen tunnin kuluttua sivelyn jälkeen sattuva sade ei enää vahingoita pintaa. Jos kaksi sivelyä halutaan tehdä, voidaan toinen suorittaa jo muutaman tunnin kuluttua ensimmäisen jälkeen.
Näitä erikoisominaisuuksia silmälläpitäen voitaneen olettaa, että JEHU Kuorma-autoemali tulee saavuttamaan kuorma-auton omistajien erikoisen suosion, koska auton uusintamaalsu sillä käy hyvin yksinkertaisesti ja nopeasti sekä lämpötilasta suurin piirtein riippumatta.

Moottorikannen maalaukseen käytetään MIRKO Autoemalia.

JEHU Kuorma-autoemalia toimitetaan 12 sävyä värikartan N:o 16 mukaan.MIRANOL iskun kestävä Glyptaaliemali.

Ilmassa kuivuva synteettinen emaliväri autojen, pyörien, lastenvaunujen, rautasänkyjen, talouskalujen y.m. sively- ja ruiskumaalausta varten.

MIRANOL-värin erinomainen kyky tarttua metalliin sallii sen levittämistä suoraan hyvin puhdistetuille ja rasvasta vapaille metallipinnoille. Autoja maalatessa on kuitenkin ensiluokkaisen tuloksen saavuttamiseksi pohja ensin käsiteltävä tavalliseen tapaan. Siveltimellä siveltäessä tehdään pohjakäsittely MIRKO menetalmän mukaan, ruiskutettaessa DICCO menetelmän mukaan (katso "Automaalusopas" nimistä julkaisuamme.) Puukalustot y.m.s. pohjustetaan samaan tapaan kuin tavallisella emalivärillä maalattaessa. Tikkurilan Emali-pohjaväri on hyvä pohjustusväri viimeistelyä varten MIRANOL-värillä.

MIRANOL-väri toimitetaan sivelykuntoisena. Ruiskumaalausta varten ohennetaan se hyvällä tärpätillä. Pystysuorilla pinnoilla on aväriä ruiskutettava kohtalaisen ohuelti. N. ½ tunnin kuluttua voidaan seuraava ruiskutus tehdä. Siveltimellä siveltäessä on MIRANOL-värin annettava kuivua yli yön, ennenkuin väriä uudelleen levitetään.

Huom.! MIRANOL-väriä ei ole sekoitettava öljy- tai lakkaväriin.

[4]

Panssarimönjäväri N.o 41.

Lyijymönjää, joka on tähän asti voittamaton pohjasivelyaine rautarakenteita varten, käyttää mönjää kuluttava teollisuus enimmäkseen siten, että kuivaa lyijymönjää ja vernissaa työpaikalla sekoitetaan väriksi. Että lyijymönjäväriä ei ole ostettu valmiina, siis sivelykuntoisena, on johtunut seuraavasta kahdesta seikasta. Ensiksi on lyijymönjä siksi painavaa, että se jo siitä syystä vajoaa pohjaan, jos se, tavalliseen tapaan väriksi sekoitettuna joutuu kauemman aikaa seisomaan purkissa. Toiseksi lyijymönjä omaa selvästi emäksisiä ominaisuuksia, jotka aiheuttavat sen, että se väriksi sekoitettuna helposti reagoi, t.s. muodostaa lyijysaippuoita vernissaan tai lakkaan sisältyvien orgaanisten happojen kanssa; seurauksena tästä on, että väri usein lyhyessä ajassa saattaa käydä paksuksi ja aivan käyttökelvottomaksi. Kaikesta tästä johtuu, että lyijymönjää kuluttava teollisuus ei ole tehokkaasti voinut hyötyä ostamastaan määrästä lyijymönjää. Vissi, ja monessa tapauksessa ei niinkään vähäinen prosentti, on mennyt pilalle pohjasakan muodossa tai ylijääneenä värinä, joka, ellei sitä ole heti käytetty, on purkissa kovettunut.

Ei ole myöskään yhdentekevää, missä suhteessa lyijymönjää ja vernissaa sekoitetaan, jotta siitä saataisiin hyvä pohjaväri. Liiankin usein tapahtuu ikäviä erehdyksiä tällaista sekoitusta tehtäessä. Tavallisin virhe on se, että väri tehdään liian lihavaksi, josta usein on seurauksena että se kuivuessaan nahoittuu ja rypistyy. Tällainen nahoittunut värikalvo ei tietenkään muodosta hyvää pohjaa.

Kaikkea tätä silmälläpitäen uskomme tehneemme lyijymönjää kuluttavalle teollisuudelle palveluksen siinä, että olemme laboratoriossamme laatineet sivelykuntoisen lyijymönjävärin, joka ei sanottavasti vajoa pohjaan eikä - varastoimisesta huolimatta - purkissa paksune eikä hyydy. Tämä uusi väri sisältyy Panssariväri-sarjaamme ja kutsutaan sitä

Lyijymönjä-Panssariväriksi N:o 41.
Tämä väri on tehty puhtaasta "Nonsetting" lyijymönjästä. Sideaineena siinä on meidän patentoitu Panssariöljymme, joka on takeena sen ainutlaatuisesta kestävyydestä. Lyijymönjä-Panssariväri N:o 41 ei rypisty edes vaikeasti siveltävissäkään paikoissa, kuten niitinkannoissa, saumoissa, listoissa y,m, Sitä voidaan sivellä pakkasessakin. Se kuivuu nopeasti ja voidaan sen päälle maalata jo seuraavana päivänä. Noin ½ tuntia sivelyn jälkeen sattuva sade ei enää vahingoita pintaa. Lyijymönjä-Panssariväri N:o 41 on erittäin riittoisaa ja voidaan 1 kilolla sivellä n. 8-9 m2:n pinta-ala.

Helsinki 1937. K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.

Ei kommentteja :