27.12.07

Nurmeksen markkinoilta (raportti)


Suomalainen Wirallinen Lehti 2, 3.1.1882

Nurmeksen markkinoilta, jotka pidettiin 14 ja 15 p:nä joulukuuta, kirjoitetaan Karjalattarelle:
Ruis, ei ensinkään myytäweänä.
Ohra t:ri 30 m., wähän ".
Kaura " 15 m. " "
Woi leiw. 24-32 m. " "
Talo " 5-7 m. joltisesti.
Sianliha leiw. 4-8 m. paljon.
Lampaan " 4 . wähän
Lehmän " 3 m. "
Kapah. " 6-8 m. ainoast. pari k.
Suol. siika 5 m. wähän.
" muikk. " 3 m. kosolta.
Lintupari 1:60 - 1:90 ".
Wasik. nahk. 1:- paljon.
Lamp. " 1:20-1:40 joltisesti.
Oraw. " - 35 p. hywin paljon.
Jäniks. " - 25 " " "

Hewosia oli huonoja, waan ostajia puuttui. - Waikka konjakin kauppa oli käynyt hywin kauppalassa, näkyi humalaisia aiwan wähän. Mainittawia warkauksia ei kuulunut. Huomattawa on, että konsionelli, punawäri, jota tätä ennen kansa paljon on ostanut markkinassa, jäi nyt myyjälleen, ja waalea siniwäri sen asemesta oli kansan mieliksi muuttunut. -

Toiwottawa olisi, että kauppalan hallitus ensi talweksi saisi markkinat muutetuksi kauppalaan, jossa markkinawäellä olisi wäljempi liikunta-ala.

Ei kommentteja :