23.12.07

Konsten att färga Marmor. *)

Borgå Tidning 22, 23.3.1842

(Insändt.)

Marmorns förskönande utgöt nu för tiden en importerande näringsgren uti Italien. Till skida färgens anläggande begagnas följande ämnen. Till mörkrödt en Solution af salpetersyradt Silfver, som intränger ganska djupt; till en annan vacker röd färg resolveradt Drakeblod (Sanguis Draconis); till en skön Charlakansröd färg Cochenill pigments extrakt i alkohol, blandad med litet alun; till purpurviolett Guld-solution; till gult Gummigutta eller en solution af artificiell Auripigment i Ammoniak; till ljusgrönt en solution af Spanskgröna eller i vax resolverad Spanskgröna, som intränger 5 linier sjupt och frambringar vackert smaragdgrönt. Innna påstrykningen sker
//
med små nätta penslar, bör marmorn vara väl polerad med Pimpsten. Vill man applicera flera kulörer efter hvarannan, så böra de i Alkohol och Terpentil-olja resolverade färgstofter sättas på marmorn, medan de äro heta; endast Drakeblod och Gummigutta, först resolverade i alkohol, användas kalla. Örttinkturer tarfva öbetydlig värma till Marmorns genomträngande. Målandet med af hvit vax hopsmälta färgstofter fordrar största varsamhet, emedan denna komposition vid för stark värma lätt kringsprider sig utom deras tillämnade gränsor och derföre mindre egnar sig att begagnas vid fina utkast. Omförmälta färger blifva vackrare, ju mindre man betjenar sig af dem samfällt på ett föremål; derföre brukas vanligen blott 2 à 3 af dem på en gång. Ännu lättare än Marmorn kunna jemväl alla andra porösa stenarter på lika sätt färgas.

*) Då marmor i icke obetydlig mängd brytes i Finland, har Red, ansett ofvanstående bär förtjena ett rum.

Ei kommentteja :