27.12.07

Grahamin tuliwärillä... (uutinen)


Wiipurin Sanomat 39, 11.3.1887

Grahamin tuliwarillä tehtään täällä kokeita näyttelyhuoneen likisellä rannalla lauantaina klo. 2. Tämä wäri estää tulipalon lewenemistä koksa walkea ei tartu niin pian rakennukseen, joka on maalattu. Lauwantaina tapahtuwan kokeen tarkoituksena on näyttää yleisölle Grahamin wärin suojelewaa omainaisuutta tulipalossa.

Ei kommentteja :