28.12.07

Muutamista ulkomailta tuotawista tawaroista. Sini-wäristä.


Turun Wiikko-Sanomat 48, 1.12.1821

(Jatk. N:o 44:jään.)

Siniwäriä, taikka Indigota, jolla waatteita painetaan, tuowat kauppiaat Aasian etelä päästä ja Amerikasta. Sitä walmistetaan Indigoksi kutsutusta sini-ruohosta, joka kaswaa ainoastansa etelän lämpöisimmillä mailla. Indigo-ruohoja kylwetään peltoon ikäänkuin muuta wiljaa. Ennenkuin ne rupeewat kukkimaan, leikataan wuohot sirpillä ja pannaan tuoreina isoin ammeisiin, joihin kaataan wettä päälle. Jonkun ajan perästä rupee wesi, ikäänkuin oluen panos, käymään ja muuttuu wiherjäiseksi. Tämä wiherjäinen wesi lasketaan toiseen ammeeseen, jossa sitä lapiolla hämmennetään. Sininen wäri putoo nyt, ikäänkuin hiiwa, astian pohjallen ja wesi muuttuu keltaiseksi. Sitten kaataan wesi pois astiasta ja pohjaan jääpä sininen wäri puserretaan waatteen sisässä ja pannaan wiimen kaukaloihin kuiwamaan, jonka jälkeen se on walmista. Englantilaiset ja muut kauppias kansat saawat sillä suuret rahat.

Ei kommentteja :