27.12.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 49. Okra.


Oulun Wiikko-Sanomia 39, 1.10.1853

On maali-ainetta luonnon seoittamasta sawesta ja rauta-maasta. Sitä tawataan usiampia lajia, punaisen, keltaisen ja tumman eli pruunin karwaista.
Okraksi nimitetään myös usein muitakin luontaisia mitalimaan seoituksia sawen taikka aluna-maan kanssa.

Ei kommentteja :