27.12.07

Kuinka willaisia lankoja kauniiksi mustansinisiksi painetaan.


Turun Wiikko-Sanomat 1, 3.1.1824

Kuin painettawia lankoja on yksi naula, otetaan wiisi luotia walkoista alunaa ja toista wiisi luotia punaista wiinsteniä, surwotaan (elikkä pienennetään) hienoksi ja lyödään weteen, jossa langat hywin keitetään. Koska langat owat näin keitetyt ja wedessänsä jähtyneet, kaataan wesi pois ja langat puserretaan ja kuiwataan. Sen jälkeen pannaan kymmenen luotia pruunia (eli ruskeata) brisiljaa weteen ja keitetään siinä tunnin aikaa. Tästä wedestä elikkä wäri-liemestä siilataan siitte bresiljan rikat pois puhtaan, harwan riewun läwite, ja siilattu wärin liemi kaataan takaisin pataan. Nyt pannaan myös langat tähän wäri pataan ja keitetään tunnin aikaa. Sitten otetaan langat ylös brisilja-wedestä, jonka sekaan kaataan kannun werran kusta, jota on useamman päiwän saanut hapata. Tässä seka-liemessä keitetään jälleen langat wähemmän aikaa, otetaan sitten ylös ja huhdotaan (eli wirutetaan) puhtaaksi: niin owat langat mustan siniset.

Samalla tawalla painetaan myös willasta waatetta ja kangasta mustan siniseksi. Sitä myöten kuin painettawia on enemmän, otetaan myös enemmän joka laia wärin aineita.
Tämä mustan-sininen on yhtä kaunis ja pysywä, kuin wärjäriltä painettu mustan sininen.

[Todennäköisesti tässä mainittu ruskea brisilja tarkoittaa sinipuuta, mutta on mahdollista että väri on saatu aikaan myös bresiljan avulla]

Ei kommentteja :