24.5.18

Suomen liput. Perustuslakiwaliokunnan ehdotus.

Karjalan Aamulehti 38, 23.5.1918

Eduskunnan perustuslakiwaliokunta ratkaisi eilen asiallisesti lippukysymyksen toisessa lukemisessa. Waliokunnan päätös sisältäätää seuraawaa:

Waltiolippu on suorakaiteen muotoinen ristiwaate, jonka pohja on walkea ja risti merensininen. Risti jakaa lipun neljään suorakulmaiseen yhtä korkeaan alaan. Ristin keskellä on sen waakuna. Hallituksen asiana on antaa tärkeimpiä määräyksiä waltiolipun käyttämisestä.

Merenkulku- ja kauppalippuna käytetään waltiolippua ilman waakunaa. Tätä lippua on suomalaisten kauppalaiwojen käytettäwä, kun ne woimassa olewien merenkulkusännnösten mukaisesti joko purjehtiessaan taikka satamassa ollen ilmottawat kansallisuutensa.

Luotsi-, tulli- ja postilippuna käytetään merenkulku- ja kauppalippua warustettuna sellaisilla merkeillä kuin hallitus tarkemmin määrää.

Sotalippuna käytetään waltio lippua kolmikielekkeisenä. Määräysten nojalla, jotka sotajoukkojen ylipäällikkö antaa, lisättäköön lippuun erityinen merkki päällikkyyden ilmaisemiseksi, mutta muuten älköön lippuun merkkiä taikka kirjaimia pantako. Sotalippua on käytettäwä sota- ja laiwastoaluksilla ja rakennuksilla waltion linnotuksilla, sotajoukkojen kasarmirakennuksilla, leireillä ja harjotuspaikoilla, niin myös sotajoukoille kuuluwilla aluksilla, kun niitä johtaa sotilaspäällikkö sekä rakennuksilla, jotka owat esikunnan sotawäen [o]saston tai sotilaallisen kaswatuslaitoksen käytettäwinä.

Normaaliliput walmistuttaa hallitus ja säylytetään ne hallituksen määräämässä pimeässä huoneessa.

Ei kommentteja :