19.5.18

Diverse. - Famställning af färgadt tegel.

Industri-vännen 5-6, 1.3.1891

För att gifva teglet röd färg indränker man det i en lösning af 4 decigram lim i 1.5 liter vatten som tillsatts med ett äggstort stycke alun, 0,25 kilo venetianskt rödt och 0,50 kilo spanskt brunt. Denna blandning användes hufvudsakligen, då man skall färga tegel slaget af leror, som vid bränning blifva gula eller ljusröda. Vill man ha teglet högrödt minskas mängden af spankt brunt, till 0,25 kilo, och om man vill hafva detsamma mörkare brunt, ökas mängden spanskt brunt till 0,75 kilo. Vill man gifva ljusrödt tegel läderfärg användes i stället för venetianskt rödt, ljusockra. Mergelhältiga leror gifva i allmänhet ljusa sorter tegel, och om man därför, innan leran införes i lerkranen, skräder henna väl och sedan genomaltar henne sorgfälligt, erhåller man ett öfverallt likafärgadt ljusgult till rödgult tegel, hvilket sedan är lätt att omfärga. För att svartfärga teglet hettar inan upp asfalt, tills den blifvit smält och neddoppar stenen med den sida som skall förgas, sedan han blifvit upphettad, i lösningen, eller också upphettar man en lika blandning af Linolja och asfalt samt indoppar däri den yta af stenen, som skall färgas. Vid färgningen böra stenarna alltid vara väl genomhettade och kvarhållas i den färgande vätskan tills färgen inträngt åtminstone 1/16 tum.

("Keramik")

Ei kommentteja :