6.5.18

Färgning av blommor.

Borgåbladet 44, 17.4.1913

Levande blommor kunna utan svårighet färgas medels i vatten lösta färgämnen. Härför ägna sig särskilt anilinlcisningar, och allt vad som behövs ar att sätta ned de avskurna stjälkarna i det sålunda färgade vattnet, Indigoanilin åstadkommer blå och karminanilin röda blommor; genom olika blandningar av dessa båda färger kan man få violetta toner i alla nyanser.

För att färga liljekonvaljer behöva blommorna stå ilösningen ungefär 6 timmar. Vita narcisser erfordra omkring dubbla tiden, eller 12 timmar, innan de antagit en full och kraftig färg. Svagare toner ernås på kortare tid. Även hyacinter och narcisser med rötter kunna på detta sätt färgas. Lika vackra resultat uppnår man med avskurna kamelior, syrener och andra blamsterarter, vilka härigenom kunna göras särskilt passande för färgrika och harmoniska borddekorationer, emedan det härvidlag är möjligt att frambringa färgtoner, som ej förekomma inaturen.

Att färgade blommor vissna fortare än sådana, som endast stå i vanligt friskt vatten, har man ej observerat.

Ei kommentteja :