21.5.18

För Hemmet. Skyddandet af tygernas färg vid tvätt.

Industri-vännen 5-6, 1.3.1891

Slås ättika i bykvattnet, så skyddar hon blekröda och gröna färger, och om ättika tillsättes sköljvattnet återställer hon genom tvättningen urblekta högröda färger. Soda konserverar purpurrödt och blågrått. Renad pottaska bibehåller och bättrar upp svart färg på helylle. Har färgen chanserat genom påvärkan af såser, så återställes han till sin förra renhet och klarhet genom tygets neddoppning i en lösning af 1 del ammoniak i 12 delar regn- eller sjövatten. Hafva färgerna skadats genom alkalier (pottaska, soda eller ammoniak etc.) återställas de af måttligt utspädd ättika. Dessa förfaringssätt gälla likväl endast äkta färger.

—s.

Ei kommentteja :